Business Koldings adm. direktør, Morten Bjørn Hansen, skriver hver måned en klumme i Ugeavisen. Denne gang med fokus på økonomi.

3. september 2019

I den finansielle verden sidder obligationshandlere, aktieanalytikere og beslutningstagere og holder skarpt øje med de økonomiske nøgletal lige nu.

Efter en meget langstrakt højkonjunktur – også i Danmark – stiger frygten for, at et økonomisk konjunkturskifte er på vej. Med mindre solskin, mere regn og koldere temperaturer.

Et af de nøgletal, man følger tæt, stammer fra en spørgeskemaundersøgelse blandt indkøbschefer i den europæiske industrisektor. I det såkaldte Purchasing Manager Index, som nøgletallet hedder, måler man på indkøbscheferne tillid og forventninger til fremtiden – ud fra den forventning, at netop indkøbscheferne er de første som mærker, hvis efterspørgslen falder.

Det er med andre ord en indikator for, om økonomien er på vej op eller på vej ned. I juli faldt indekset til det laveste niveau i 6 år – et varsel om, at højkonjunkturen i Europa måske synger på sidste vers.

De økonomiske eksperter kan pege på flere grunde til de lidt mørke udsigter. Helt banalt har vandstanden i Rhinen – ifølge en analyse fra Danske Bank – været usædvanlig lav, hvilket har påvirket tysk industri, der bruger floden til transport.

Meget synligt er de politiske usikre tider, hvor en politisk krise i Italien, et truende hard-brexit og en uforudsigelig handelskrig mellem USA og Kina også må formodes at lægge en dæmper på forventningerne til fremtiden.

Endelig er der nok også den banale sandhed, at opsving ikke varer evigt. Før eller siden afløses de af svagere økonomiske konjunkturer – det usikre er mere, hvor hård en nedtur, som kommer.

Afgørende herfor bliver formentlig, om industriens udfordringer isoleres til netop industrivirksomhederne, eller hvor meget det vil påvirke serviceerhvervene, som lige nu, ifølge eksperterne, klarer sig rigtig godt.

Øjnene er rettet skarpt mod netop den tyske økonomi. Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked, og for Koldings eksportvirksomheder et absolut afgørende marked. 104 lokale små og mellemstore virksomheder eksporterede i 2017 for 1,7 mia. kroner til Tyskland, og derfor vil en opbremsning i tysk industri ramme mange virksomheder i Kolding Kommune.

Mange danske virksomheder fungerer som specialiserede underleverandører til den tyske eksportindustri, og her vil effekten af et tysk tilbageslag i industrien mærkes direkte.

Men hvis de svagere konjunkturer i tysk industri vil smitte hele den tyske økonomi, vil det ramme flere danske virksomheder inden for handel, byggeri – og ikke mindst den danske turisme.

Med den høje eksportandel er Kolding er selvfølgelig udsat i forhold til tysk økonomis tilstand. Under den sidste lavkonjunktur viste beskæftigelses- og ledighedstallene os, at Kolding blev ramt lidt hårdere på ledigheden end gennemsnittet af resten af landet – en pris for at have lidt mere konjunkturfølsomme brancher. Men forskellen er ikke voldsom stor, og grundliggende set tror jeg, at Koldings virksomheder er godt rustet til en smule regnvejr.

Er der spørgsmål - kontakt

Tel +45 9137 3119
mbh@businesskolding.dk
Adm. direktør

Morten Bjørn Hansen