I Kolding kommune får alle elever i 8. og 9. klasse tilbud om at komme i erhvervspraktik. Sammen med Ungdoms-uddannelsesvejledningen Kolding og virksomhederne har Business Kolding nu gjort det nemt at finde den rette praktikplads.

6. september 2019

Alle elever i folkeskolen har fra i år fået ret til en uges erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. Tilbuddet skal hjælpe flere unge til at vælge den rette uddannelse for dem, og i Kolding er virksomhederne gået sammen med kommunen om at hjælpe eleverne med at finde en virksomhed, de kan komme i praktik hos.

På linket www.businesskolding.dk/erhvervspraktik kan eleverne, sammen med deres forældre eller lærere, finde virksomheder som er klar til at modtage ansøgninger fra elever som ønsker at komme i praktik på virksomheden.

”Vi synes det er et rigtig godt initiativ, som vi gerne vil bakke op om. En virksomhed som vores konkurrerer også om fremtidens arbejdskraft, og vi vil gerne inspirere de unge til at vælge en spændende uddannelse, ved at vise dem de mange spændende opgaver som findes hos Alfa Laval,” siger Ole R. Petersen, adm. direktør, Alfa Laval Kolding.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (O), roser også initiativet.

”Den nye portal er et godt eksempel på hvad vi kan, hvis vi løser udfordringerne sammen. Jeg er meget glad for virksomhedernes engagement i børnenes fremtid, og jeg er sikker på, at det vil være til stor gavn for alle parter,” siger Kristina Jørgensen.

Når skoleeleverne skal finde praktikplads bliver det ofte med udgangspunkt i, hvor far, mor eller andre familiemedlemmer arbejder – eller hvor vennerne har valgt praktikplads. Eleverne vælger derfor ikke altid praktikplads ud fra interesse, men mere af praktiske hensyn.

Business Koldings administrerende direktør mener, at det er nødvendigt for virksomhederne at engagere sig i uddannelsesvalget.

”Det er afgørende at skoleeleverne får en fornemmelse for mulighederne på arbejdsmarkedet, inden de træffer uddannelsesvalg som måske viser sig at være forkerte for dem. Vi så et behov for at virksomhederne meldte sig mere aktivt på banen, og tænkte at det kunne Business Kolding være med til at løfte,” siger Morten Bjørn Hansen, adm. direktør i Business Kolding.

Hjemmesiden skal ses som en inspiration til eleverne, de har mulighed for at søge ud fra både branche og geografi. Den kan også være et værktøj til forældrene, når de skal have en snak med de unge om deres valg af uddannelse.

Du finder praktikpladserne på businesskolding.dk/erhvervspraktik. Er din virksomhed endnu ikke kommet med på listen, så tilmeld dig gerne nederst på portalen ved at klikke på "tilmeld virksomhed" under menupunktet. Du kan også sende en mail til Business Kolding, att.: Tanja Marek på tamar@businesskolding.dk eller ringe på telefon 6077 6027. 

For yderligere oplysninger, kontakt

Tel +45 6077 6027
tamar@businesskolding.dk
Erhvervs- og kommunikationskonsulent

Tanja Marek