Foreningen Business Kolding søger 10 nye medlemmer til repræsentantskabet.

1. februar 2021

Alle medlemmer af Foreningen Business Kolding kan stille op til Repræsentantskabet.

Valg til repræsentantskabet foregår på Foreningen Business Koldings generalforsamling den 25. februar 2021 og valgperioden er 2 år.

Som Repræsentantskabsmedlem har du stor indflydelse på Foreningen Business Koldings bestyrelse. Repræsentantskabet vælger nemlig sin 8-personer store bestyrelse blandt de 35 repræsentantskabsmedlemmer. Den til enhver tid siddende borgmester i Kolding Kommune er medlem af bestyrelsen, og bestyrelsen har desuden udpegningsret til Bestyrelsen i Fonden Business Kolding.

Som repræsentantskabsmedlem i Foreningen Business Kolding er du med til at sætte præg på dagsordener, der har betydning for erhvervslivet i Kolding Kommune. Du bliver en del af erhvervslivets ambassadørkorps, og kan stille forslag til fokusområder, sætte retning for udviklingen, drive netværk og bidrage til arbejdsgrupper indenfor din branche og/eller ekspertise, til gavn for alle medlemmerne i Foreningen Business Kolding.

Du indgår i et stærkt netværk med 34 medlemmer fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og det politiske system i Kolding Kommune.

Repræsentantskabet er samlet ca. 4 gange om året á ca. 2 timers varighed, hvor de bl.a. drøfter aktuelle temaer, udviklingen i Foreningen Business Kolding, og giver input til hvordan vi sammen sikrer de bedste vækst- og rammebetingelser for erhvervslivet i Kolding Kommune.

Deadline for opstilling var d. 14. februar 2021, men du har også mulighed for at opstille på selve generalforsamlingen d. 25. februar.

Har du spørgsmål til Repræsentantskabet eller opstilling her til, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Signe Madsen på simad@businesskolding.dk eller 7979 5888