Det er er en særlig effektfuld krisestrategi at have øje for både drift og udvikling. 21% af danske små og mellemstore virksomheder anvender udviklingsorienteret-drift som strategi under covid-19-krisen; en strategi, der netop tilgodeser udvikling af nye forretningsmuligheder såvel som vedligeholdelse af driften. Strategien ser ud til at batte. Det viser en ny undersøgelse fra SDU.

6. maj 2021

De små og mellemstore virksomheder, som anvender strategien udviklingsorienteret-drift, forventer en større omsætning på 14,4% og derudover i gennemsnit at øge medarbejderstaben med 3,5 flere fuldtidsansatte i 2021 sammenlignet med sidste år. For de virksomheder, som ikke anvender strategien, forventes blot 6,5% større omsætning og 1,2 yderligere ansatte i gennemsnit.

Det viser en ny rapport fra Syddansk Universitet, som ser på, hvordan mindre virksomheder anvender og kombinerer forskellige strategier under covid-19-krisen. Du kan læse hele rapporten her.

Chok kan blive til kviksand
Undersøgelsen viser desuden, at når en krise som covid-19 rammer, er der to faser i spil: Chokfasen og tilpasningsfasen. Chokfasen kan bedst beskrives som en kaotisk følelse af uvirkelighed. I tilpasningsfasen oplever virksomhederne en øget strategisk afklaring, og de fokuserer i højere grad på strategier, som gør, at de kan tilpasse sig de nye omstændigheder. 

Det fortæller professor fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kim Klyver, som sammen med lektor Suna Løwe Nielsen og projektkoordinator Jane Petersen har gennemført undersøgelsen.

Hold fast i det, der virker, og tænk fremad
Det er specielt i tilpasningsfasen, at strategien udviklingsorienteret-drift viser sit store potentiale. Med strategien følger evnen til samtænke det bedste fra fortiden og nutiden med ny innovation, der kan styrke virksomhedens konkurrencekraft og overlevelse i fremtiden efter covid-19-krisen.

“De virksomheder, der formår både at tænke i udvikling og drift under krisen, har mange fordele at høste”

Suna Løwe Nielsen, SDU

 - De virksomheder, der formår både at tænke i udvikling og drift under krisen, har mange fordele at høste. De spreder deres risiko, og i mange tilfælde kan drifts- og udviklingsaktiviteter komplementere hinanden, så virksomhederne simpelthen præsterer bedre i og efter krisen, siger Kim Klyver, og Suna Løwe Nielsen tilføjer:

- Vi kan se, at særligt de virksomheder, der har været nedlukkede i perioder, har haft stort fokus på at vedligeholde relationen til eksisterende kunder, samtidig med at de har brugt den ekstra tid, de har fået til rådighed pga. nedlukningen, til at tænke nyt. Sammen med nødvendighed er tid én faktor, der har skubbet mange mindre virksomheder ud i nytænkning, siger hun.

Innovation bevarer kunden
Et eksempel på en virksomhed, der har benyttet sig af strategien udviklingsorienteret-drift og holdt fokus primært på hjemmebanen, er Volkerts Fylke, som er en venue med både private kunder og erhvervskunder. Jimi Kristensen, ejer hos Volkerts Fylke, fortæller, at covid-19 i høj grad var med til at presse omsætningen, da private og store erhvervsarrangementer blev aflyste på stribe.

Virksomhedens første reaktion var at få gearet butikken ned og omstille sig til de nye omstændigheder, mens den næste reaktion var entreprenant. Først udviklede Volkerts take-away, som hurtigt blev en succes. Efterfølgende skabte virksomheden et hav af nye tiltag, f.eks. take-away-koncepter skræddersyet til at understøtte online erhvervsarrangementer, pop-up events og drive-in koncepter.

Foruden at skabe omsætning har innovationen været afgørende for at vedligeholde kontakten til virksomhedens kunder og nøgleleverandører. Dertil fik virksomheden også en del nye kunder.

Vil udforske innovationsstrategien
Næste skridt i projektet bliver at dykke meget mere ned i, hvordan de små og mellemstore virksomheder konkret har arbejdet med innovationsstrategien under krisen. Det er nemlig vigtigt at få indsamlet erfaringer, som kan bruges proaktivt af de danske virksomheder.

“Det er vigtigt, at vi lærer af denne her krise, så Danmark og dansk erhvervsliv kan komme styrket ud af den og samtidigt stå stærkere, når andre kriser rammer i fremtiden”

Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond

 - Kriser kommer der flere af. Derfor er det vigtigt, at vi lærer af denne her krise, så Danmark og dansk erhvervsliv kan komme styrket ud af den og samtidigt stå stærkere, når andre kriser rammer i fremtiden,” siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Fonden har støttet forskningsprojektet på SDU som led i en samlet coronaindsats, der hjælper danske virksomheder med at håndtere krisen og dens konsekvenser.

Om projektet
Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt på SDU, der gennemføres i samarbejde med SMVdanmark, Business Kolding, og Erhvervshus Sydjylland. Projektet ser på, hvad SMV’er kan lære af covid-19-krisen.

Undersøgelsen er baseret på interviews med 35 virksomheder og en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder. 372 SMV’er deltog i spørgeskemaundersøgelsen.

Industriens Fond har finansieret projektet med 2,1 mio. kroner. Det er et af flere projekter, som indgår i fondens coronaindsats genstartNU.dk med det formål at støtte små og mellemstore virksomheder gennem krisen.

Se projektets hjemmeside.