Virksomheder får sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner en unik mulighed for at lære, afprøve og producere ved hjælp af den nyeste 3D teknologi. En viden som skal ruste virksomhederne til at udnytte fremtidens muligheder. Det sker ved etableringen af NEXTTECH.

4. februar 2017

Foreningen Business Kolding har taget initiativ til at etablere NEXTTECH og er fødselshjælper til etablering af de fysiske rammer i Kolding, der skal muliggøre, at viden og produktion går hånd i hånd for at styrke virksomhedernes parathed og anvendelse af 3D print som produktionsmetode.

FAKTA - Om NEXTTECH

NEXTTECH slår dørene op for virksomheder i foråret 2017 og får til huse hos IBC i Koldings campusmiljø med umiddelbar nærhed til Designskolen, Syddansk Universitet, Innovationsmiljøet Pakhuset og snart også IBA, når de flytter til området i 2018.

NEXTTECH drives som en forening, hvor virksomheder gennem et medlemskab kan få adgang til viden, sparring og faciliteter til 3D print i produktionskvalitet. Foreningens bestyrelse vil bl.a. bestå af repræsentanter for Business Kolding, Aalborg Universitet og medlemsvirksomhederne.

Læs mere om NEXTTECH.

NEXTTECH bliver en vigtig aktør, som dermed vil styrke produktionsvirksomhedernes konkurrencekraft ved at kombinere høj faglig viden om 3D teknologi på forskningsniveau med virksomhedernes produktudvikling og produktion.

Aalborg Universitet er som partner i NEXTTECH garant for, at den unikke viden er til stede. Sammen med virksomheder skabes der et spændende forskningsmiljø, hvor de fagområder, som rummes af 3D, udvikles.

"Vi ser 3D teknologi revolutionere den måde, virksomhederne arbejder med produktion og produktudvikling på. Som partner i NEXTTECH får Aalborg Universitet adgang til at gennemføre forskning og uddannelse på et fuldskala produktionsanlæg og i tæt samspil med de mange stærke produktionsvirksomheder i Trekantområdet og resten af Danmark"; udtaler Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Borgmesteren i Kolding Kommune Jørn Pedersen tilføjer: "Trekantområdet er Danmarks Produktionscentrum og Kolding er studie- og universitetsby. Derfor er det naturligt, at vi etablerer denne stærke satsning på at sikre fremtidens produktion og kompetencer hos det tekniske personale på alle niveauer".

Drivkraften i NEXTTECH er dedikerede virksomheder, som får adgang til produktionsfaciliteter og hinandens viden på området. De tilknyttede medarbejdere i NEXTTECH skal sikre, at virksomhederne matches både med hinanden og med andre som fx Aalborg Universitet, så den fremadrettede produktudvikling sker i fællesskab og derigennem øger konkurrenceevnen.

”Vi ser et stort potentiale i anvendelse af 3D design og 3D produktion i vores virksomhed. Med adgang til den viden og de faciliteter NEXTTECH tilbyder ser vi en rigtig god mulighed for hurtigt at klæde vores medarbejdere fagligt på til at udnytte 3D i vores produktudvikling” påpeger Søren Ravn, direktør i Sjølund.

Ovenover ses komponenter producerede med 3D print teknologi fra TRESU, som er bedre kvalitet og koster markant mindre end den traditionel fremstillede komponent i metal.


“Initiativet handler primært om at få bragt viden om 3D-print ud til danske virksomheder, da dette allerede i dag er - og for fremtiden i endnu højere grad vil være - en måde at fremstille emner til maskiner og konstruktioner på,” uddyber Per Lynnerup, direktør i Teccluster og initiativtager.

Direktøren for Foreningen Business Kolding, Tommy Langhoff udtaler: "Business Kolding er glade og stolte over at vi med NEXTTECH kan sikre regionens virksomheder stærke konkurrencemæssige fordele og give kompetenceforsyningen på det tekniske område et kraftigt løft i Trekantområdet. Med Aalborg Universitet har vi fået en partner, som i forvejen er langt fremme i forhold til 3D print og 3D design, og vi ser frem til et forsknings- og udviklingssamarbejde på højt niveau".

Børsen.dk omtaler det nye center i flere artikler - download dem som PDF. Interesserede inviteres til informations møde og stiftende generalforsamling den 9. februar 2017

For yderligere information kontakt

  • Tommy Langhoff, direktør Business Kolding, tlf. 2081 2927
  • Mogens Rysholt Poulsen, dekan på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, tlf. 2215 1444