På en ekstraordinær generalforsamling d. 20. marts 2024 godkendte de fremmødte bestyrelsens forslag til nye vedtægter i Foreningen Business Kolding.

22. marts 2024
Signe Z. N. Madsen

Bestyrelsen havde foreslået ændringer til foreningens vedtægter, som i første omgang blev godkendt af generalforsamlingen d. 29. februar 2024.

Førend de nye vedtægter kunne træde i kraft, skulle der dog holdes en ekstraordinær generalforsamling d. 20. marts 2024 og også her blev bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget.

Foreningen Business Koldings nye vedtægter er gældende fra 20. marts 2024, og de væsentligste ændringer er:

  • Tydeliggørelse af formål
  • Tydeliggjort rækkefølge for valg af bestyrelse, formand og næstformand
  • Krav om et permanent stående udvalg for detail- og turisme falder bort
  • Ligestilling af alle erhverv ift. udpegningsret til bestyrelse
  • Udpegningsperioder for udpegede kandidater forlænges fra 1 til 2 år
  • Bestyrelsen får udpegningsret til 4 medlemmer til Repræsentantskabet
  • Tilføjelse af bestyrelsens mulighed for at udelukke medlemmer, som ikke agerer i overensstemmelse med Foreningens formål og interesser
  • Fjerne krav om 2 på hinanden følgende generalforsamlinger ifm. vedtægtsændringer

Du kan læse foreningens vedtægter i deres fulde længde her.

Se bestyrelsen og repræsentantskabet for Foreningen Business Kolding