Der er udbudt et 30 dages online opkvalificeringsforløb for ufaglærte og faglærte inden for brancherne service, turisme, hotel og restauration.

30. marts 2020

Mens medarbejderne deltager i fjernundervisningen, kan virksomheden få dækket deres løntab gennem midler fra VEU-godtgørelse og eventuelt kompetencefonde. 

Opkvalificeringsforløbet, der udbydes som fjernundervisning, giver deltagerne merit, hvis de senere vil fortsætte på en ordinær faglært uddannelse. 

Se mere og tilmeld dig her