Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag forhandlet om genetablering af lønkompensationsordningen.

11. december 2020

Ordningen blev oprindeligt målrettet de 38 berørte kommuner, men som følge af den netop oplyste udvidelse af antallet af kommuner omfattet af restriktioner, er det allerede nu besluttet, at lønkompensationsordningen gælder for hele Danmark

Det er en vigtig aftale for de virksomheder, der i forvejen er under hårdt pres. Dansk Erhverv er tilfreds med, at parterne kunne nå til enighed om en model, der minder om den lønkompensationsmodel, vi kender fra foråret.

Læs mere om nye lønkompensationsordning.