Foreningen Business Kolding fik ny bestyrelse, ny formand og ny næstformand, da der torsdag eftermiddag blev afholdt den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt online med 130 deltagere.

26. februar 2021

Med teknisk bistand fra Mazur AV og i trygge rammer på Comwell Kolding afviklede Business Koldings medarbejdere generalforsamlingen, hvor mere end 130 deltagere fra vidt forskellige medlemsvirksomheder deltog. Deltagerantallet vidnede om, at medlemmerne har taget godt imod det alternative, digitale koncept. Vi håber dog, at vi næste år kan mødes fysisk til Generalforsamling 2022!

Adm. direktør, Morten Bjørn Hansen præsenterede efter aftale med formanden, Pierre Legarth, årets beretning, som bar præg af de mange ændringer, som Covid-19 pandemien har medført, også for et erhvervsnetværk, som Foreningen Business Kolding.

Mange af de større netværksarrangementer er blevet konverteret til mindre arrangementer og nogle flyttet helt eller delvist online. Medlemmerne har dog taget godt imod de mange nye online tilbud og de tilpassede arrangementer, men vi glæder os til at samles igen til netværksarrangementer fysisk.

Bestyrelsen har i 2020 arbejdet intensivt med strategien for medlemsforeningen, og hvordan medlemmerne kan få endnu mere værdi ud af deres medlemskab. Et af tiltagene er et styrket samarbejde med Kolding Kommunes øvrige erhvervsforeninger, med det formål at brede virksomhedernes mulighed for netværk meget bredere ud. Det har bl.a. resulteret i en overtagelse af CO2 Klubben, et undernetværk i Foreningen Business Kolding som giver virksomhederne et praksisnært netværk med erfaringsudveksling om konkrete indsatser for at reducere CO2 udledningen.

Covid-19 har også sat sit præg på Foreningens økonomi. Bl.a. er det aftalt med Fonden Business Kolding, at betalingen for opgaveløsning reduceres væsentligt, og generelt har der været færre udgifter til medlemsarrangementer, da de store, økonomisk tunge, arrangementer har været aflyst i 2020. Samtidig er det lykkedes bestyrelsen at lande aftaler omkring NEXTTECH bedre end forventet. Foreningen kommer ud med et relativt stort driftsoverskud, og derfor har bestyrelsen besluttet at øge budgettet i 2021 for at øge aktivitetsniveauet i Foreningen og samtidig besluttet at fastfryse kontingentsatserne et år endnu.

Formandens beretning

Ny bestyrelse

Repræsentantskabet valgte en ny bestyrelse, og Søren Ravn Jensen, Ravn Jensen Management A/S, blev valgt som ny formand for foreningen. Anne Halskov, Penatos ApS, blev valgt som ny næstformand.

Du kan se den nye bestyrelse i Foreningen Business Kolding.

Nyt repræsentantskab

På torsdagens Generalforsamling skulle der også vælges 10 nye medlemmer til Foreningens repræsentantskab. Der var i år hele 18 kandidater til de 10 poster og afstemningsresultatet var tæt.

Følgende blev valgt ind i repræsentantskabet:

  • Anne Halskov
  • Henrik Halken
  • Henrik Larsen
  • Kathrine Rask
  • Mirela Tanovic
  • Preben Balle
  • Steen Buchreitz Jensen
  • Søren Nielsen
  • Søren Ravn Jensen
  • Torben Mølby

Du kan se det samlede repræsentantskab.