Rigtig mange unge vælger et eller flere sabbatår efter endt ungdomsuddannelse. Ikke bare for at slappe af eller tjene penge og komme ud i verden, men også for at opgradere deres kompetencer inden de skal læse videre.

28. maj 2019

Business Kolding vil rigtig gerne i kontakt med virksomheder, der kan tilbyde sommerferiejobs og jobs i sabbatår til unge mennesker, der gerne vil tilegne sig kompetencer og erhvervserfaring. Vi har nogle samarbejdspartnere, der er rigtig gode til at formidle jobs ud til de unge mennesker. En af dem er UU Kolding (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der lige om lidt får en masse henvendelser fra unge mennesker, der gerne vil have hjælp til at finde det rette job – inden for ALLE brancher. De laver hver 14. dag en liste med aktuelle jobs – og der er også plads til dit.

En anden samarbejdspartner er Trekantomraadet, der med projektet Industrien som Karrierevej 2.0, har valgt at sætte fokus på sommerferie- og sabbatårsjob inden for industrien. Undersøgelser viser, at 76% af industrivirksomhederne i nogen eller høj grad har haft svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft de seneste år.

Trekantområdet har mere end 28.000 arbejdspladser i industrien – det er flere end Århus, Odense og København til sammen, så det er vigtigt, at der kommer fokus på lige præcis denne branche. Med projektet håber man på at give de unge mennesker lyst til at vælge en teknisk videregående uddannelse, og for især gymnasieeleverne er der fokus på STEM-kompetencerne (Science, Technology, Engineering og Matematik). Alle jobs inden for industrien bliver lagt på portalen sabbatjob.nu, og alle studenter på de almene gymnasier i Trekantomraadet, får et postkort med reklame for jobportalen sammen med deres eksamensbevis.

Har du et job, som kan varetages af en ung, så er du velkommen til at kontakte Tanja Marek hos Business Kolding på tlf. 60776027 eller mail tamar@businesskolding.dk, så vil hun formidle de aktuelle jobs videre til UU Kolding og sabbatjob.nu