I den vestlige verden er der forbavsende lidt forskning i, hvordan lyde og rytmer kan stimulere fundamentale processer i menneskekroppen. Det er en professionsbachelor fra Sonic College i Kolding i gang med at ændre på med et særdeles innovativt projekt, der for altid kan ændre et af de vigtigste rum på hospitaler verden over.

3. marts 2023
Af: Kenneth Ley Milling

På de fleste arbejdspladser i Danmark er der et betydeligt fokus på godt arbejdsmiljø. Sikkerhed på jobbet er altafgørende, og god ergonomi og justérbare skriveborde har fået samme status, som rygestop og sund kost i kantinerne. Det er godt!

Der er imidlertid ikke meget fokus på, hvad lyd, lydpåvirkning og god akustik kan gøre for menneskers sundhed og trivsel. Men det kan et stort anlagt projekt på Hernings nye regionshospital i Gødstrup måske ændre på.

Her har man indrettet hospitalets otte fødestuer som rummelige dagligstuer med HD-videoer af bølgende blomsterenge og andre naturscenerier på tre af rummenes fire vægge. Men hvad der måske er endnu mere interessant er, at rummene er udstyret med professionelt højttalergear, hvorfra naturstemning og -lyd, selvvalgt musik eller specialkomponerede lyduniverser kan fylde de akustisk optimerede rammer.

Alle de sædvanlige apparater og hospitalsudstyret er diskret gemt væk bag neutrale skydelåger, hvor de hurtigt kan blive fundet frem, hvis det bliver nødvendigt. Det handler om at skabe tryghed og ’grounding’ for både de fødende kvinder og deres partnere.

Manglende forskning satte ung kandidat på overarbejde
En af hovedbagmændene bag fødestuerne er uddannet hos Sonic College i Kolding. Han hedder Kåre Wulff og sprang i 2020 ud som professionsbachelor i medie- og sonokommunikation. En vejleder på studiet satte ham på sporet af et mindre forsøg med visuelle stimuli på en fødestue i Herning, og dét satte han sig for at undersøge nærmere.

“Jeg er jo sådan én, som gerne vil have evidens og dokumentation på alting; Og under Covid-19-lockdown fik jeg virkelig tid til at grave mig ned i teorien bag lyd, musik og naturens påvirkning af os”

Kåre Wulff , Hospitalsenhed Midt

”De var lidt i gang, da vi var der første gang,” forklarer han. ”Vi blev tilbudt at lave et skoleprojekt, og jeg var omgående interesseret, da jeg kunne se nogle åbenlyse muligheder for at forbedre det. Der var noget potentiale gemt i samspillet mellem musikken og hospitalsverdenen, syntes jeg”.

Selvom Kåre kom med musikerbaggrund og 15 års erfaring som kulturudvikler for blandt andet Smukfest, var det den systematiske og audiotekniske ballast fra Sonic College, der gjorde ham i stand til at kaste sig ud i opgaven. Den nu 30-årige komponist fandt nemlig hurtigt ud af, at der ikke var ret meget viden på området, som han kunne læne sig op ad. Her skulle nogle metodeværktøjer i brug. Undervejs støttede han sig blandt andet til studier fra USA og Australien, som igen ledte ham på sporet af både østens yogatraditioner og det mere moderne ’Body Awareness Therapy’.

Jeg er jo sådan én, som gerne vil have evidens og dokumentation på alting; Og under Covid-19-lockdown fik jeg virkelig tid til at grave mig ned i teorien bag lyd, musik og naturens påvirkning af os,” siger Kåre Wulff. ”Det var lidt af et puslespil. Men til sidst prøvede jeg at kombinere den nye viden med musikteori og jordemødrenes viden om de forskellige fødselsfaser, og så komponerede jeg en række værker, som passede til det hele”.

Kåre Wulff sprang i 2020 ud som professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

Lydbilleder giver ro og fokus i fødestuen
Med fondsmidler fra Region Midtjyllands Sundheds- og Innovationspulje, blev projektet sat på skinner, og Kåre kastede sig ud i at skabe en række helt specielle musikkompositioner, der sammen med de bølgende naturoptagelser gav både de fødende, fædrene og sågar også personalet på fødestuerne nogle markant bedre fødeoplevelser.

”Der er jo langt mere ro og et helt andet fokus, når vi har skåret alle forstyrrende elementer af sygehus væk,” fortæller Lotte Thrige, der er vicechefjordemoder på fødeafdelingen. ”Vi har jo altid haft stort fokus på de fødende kvinder. Men nu kunne vi se, at også fædrene fik en bedre oplevelse. Den respons, vi har fået, er generelt helt overvældende”.

Vi har kun set toppen af isbjerget
Der er endnu ikke foretaget medicinske forsøg med audiovisuelle stimuli i stor skala. Men ifølge Kåre Wulff ville det være oplagt at tage fat på.

”Ny viden leder jo til mere ny viden, og vi kan jo se, at det her har haft stor positiv effekt for de fødende, deres partnere og også for jordmødrene, som her har fået nogle helt nye værktøjer. Men hvad så, hvis der efterfølgende opstår komplikationer, besvær med amning eller med at sove? Eller hvis fødslen er gået i stå? Kan vi lave nogle tilsvarende lydredskaber til dé situationer også? Og så har vi slet ikke bevæget os ud fra fødegangen endnu. Der er helt sikkert andre steder på hospitalet, hvor vores erfaringer og viden også kan bruges”.

Flere kolleger fra andre hospitaler er begyndt at komme på besøg for at opleve Hernings fødestuer, og Kåre forudser, at også helt andre brancher snart begynder at tage fat på lyd.

”Larm og støj er jo et gængs problem rundt om i samfundet. Noise-cancelling og andre støjdæmpende initiativer dukker op alle steder,” påpeger Kåre Wulff. ”Men er det nok?”

”Jeg tror meget på, at akustik og lyddesign får en stor rolle at spille i fremtidens byudvikling. Det samme gælder i byggeriet, hvor forskellige lyduniverser aktivt kan bruges til at skabe atmosfære og langt mere attraktive arbejdsmiljøer. Her skal der også arbejdes med gener fra lydkilder, vi ikke kan høre,” siger han med henvisning til servere, ventilationsanlæg, lyskilder og andre elektriske installationer, som ofte udleder infra- eller ultralyd.

”Vi har kun set toppen af isbjerget,” afslutter han med stort smil.

Om Sonic College

Sonic College er en videregående uddannelse for unge, der gerne vil udnytte et musikalsk talent til at skabe en professionel karriere som lyddesigner inden for den mediekommunikative branche. Uddannelsen flyttede i 2021 fra Haderslev til UC Syd i Kolding. Der optages årligt cirka 40 elever, der efter 3,5 år kan kalde sig professionsbachelor i lyddesign. Sonic College er den eneste uddannelse af sin art i Danmark.

Om projektet ved Regionshospitalet i Gødstrup

Hospitalets projekt med lyddesign blev for alvor startet i 2020, og med midler fra regionens Sundhedsinnovationspulje har der undervejs været foretaget test og målinger. Komponist Kåre William Wulff har været tilknyttet hospitalet siden 2019, hvor han udarbejdede sit bachelorprojekt i audiodesign hos Sonic College med hjælp fra hospitalets jordemødre.