Efter 14 år som formand for Kolding Handelsråd har reklamebureauejer Viggo Frydenborg Schantz valgt ikke at genopstille til formandsposten for Kolding Handelsråd. Kolding Handelsråd søger derfor en ny kandidat til formandsposten.

19. januar 2015

Kolding Handelsråd er en forening, der uden politisk tilknytning har til formål, at forestå aktivt samarbejde mellem handelscentrene i Kolding Kommune. Handelsrådet blev stiftet i 1988 som paraplyorganisation for detailhandlen i Kolding Kommune. Handelscentrene er City Kolding, Centerforeningen i Kolding Storcenter samt handelsstanden i Vamdrup og Christiansfeld.

Bestyrelsen for Kolding Handelsråd er repræsenteret ved en for Vamdrup, en for Christiansfeld, 2 fra henholdsvis City Kolding og Kolding Storcenter, en for Kolding Kommune, en for Kolding Turistforening, en for Kolding Handel og Håndværk samt en observatørpost fra Holmstaden. Herudover udpeger bestyrelsen en repræsentant – formanden.

Kolding Handelsråds arbejdsområder er:

 • At markedsføre Kolding Kommune som et attraktivt handelsområde
 • Fremme og øge afsætningsmulighederne mellem Handel og Service Erhverv m.v.
 • Formidle samarbejdet mellem Handel og Service Erhverv m.v.,
 • Fremme offentlighedens forståelse for vilkår og vækstbetingelser for detailhandel, m.v.
 • At indgå i samarbejde med Fonden Business Kolding i henhold til kontrakt.
 • At være netværksskabende
 • At vær talerør til kommunen
 • At implementere design i bymidterne
 • At være initiativtager til nye projekter; f.eks. Kolding Lyser – nu Kolding Light Festival
 • At videreudvikle Grøn butik konceptet
 • At videreudvikle godt værtskab

Formanden må gerne være uvildig i forhold til handelscentrene. Formanden leder rådets 6 årlige bestyrelsesmøder. Business Kolding er ansvarlig for alt sekretariats bistand og tilrettelæggelse af møder m.m. Formanden er samtidig Handelsrådets repræsentant i Fonden Business Koldings bestyrelse, med 5 årlige møder.

Kolding handelsråd søger en formand, som har interesse i detailhandel og ikke mindst byliv i både Center, City, Vamdrup og Christiansfeld. En person, som kan sikre samarbejde og bidrage positivt til udviklingen af de forskellige handelscentre. En person, der er engageret og som har evnen til at lytte og vise respekt. En person som kan bidrage positivt til samarbejdet mellem erhverv, turisme og handel og i udviklingen af fonden Business Kolding.

Finder du ovenstående interessant, så bedes du meddele din interesse til nuværende formand Viggo Frydenborg Schantz, senest den 1. februar 2015.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Viggo Frydenborg Schantz, på mail vs@frydenborg.dk eller mobil 2342 4417.