Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at ordningen om midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19, forlænges frem til 31. marts 2021.

11. december 2020

Arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19 forlænges samt dagpengeadgang til særlig udsatte og pårørende forlænges ligeledes.

Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn
Ordningen forhindrer ikke, at man stadig aftaler afholdelse af ferie og feriefridage i stedet for at benytte muligheden for dagpenge.

Ordningen omfatter børn til og med 13 år
Ordningen gælder i to situationer:

  • Hvis et barn til og med 13 år hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution som følge af konkrete COVID-19 tilfælde, jf. myndighedernes anbefalinger.
  • Hvis eget barn til og med 13 år er konstateret smittet med COVID-19, og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Loven giver mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Ordningen gælder nu frem til den 31. marts 2021 og er fortsat maksimeret til 10 dages dagpenge pr. barn. Der betales kun for hele fraværsdage, hvor forældrene normalt skulle arbejde. Der betales dog ikke for weekender. Dagene kan fordeles mellem forældrene.

Betingelserne er nærmere uddybet på dette link: Dansk Erhverv - børnepasning og coronavirus

Arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag
Folketinget vedtog den 17. marts 2020 en lov, der giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens første fraværsdag, hvis medarbejderens fravær er begrundet i coronavirus. Loven indebærer, at den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage bliver suspenderet. Denne ret er nu forlænget frem til 31. marts 2021.

Hvem er omfattet af loven?
Loven giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens 1. fraværsdag i følgende situationer:

  1. hvis medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af coronavirus, eller
  2. hvis medarbejderen – uden at være uarbejdsdygtig – ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse coronavirus.

Virksomhederne skal dog være opmærksom på, sygedagpengelovens almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, fortsat skal være opfyldt, for at der kan opnås refusion.

Betingelserne er nærmere uddybet på dette link: Dansk Erhverv - sygedagpengerefusion

Sygedagpenge til særlig udsatte
Beskæftigelsesministeriet har ligeledes meddelt, at ordningen om dagpenge til særlig udsatte og pårørende til disse forlænge til den 31. marts 2021. Ordningen er gældende for medarbejdere og pårørende, der ikke kan arbejde hjemmefra.

Du kan læse mere om ordningen her Dansk Erhverv - ny hastelov om særlige risikogrupper