At håndtere affaldssortering og -genanvendelse, indsamle store mængder data og samtidig undervise og informere byens borgere, mens man rådgiver kommunale ledere – det kræver noget helt særligt. Her kom et par tidligere SDU’ere til at spille en helt særlig nøglerolle i Kolding.

30. september 2022
Kenneth Ley Milling

Ruben Torngren Ibsen og Arvin Aliari – den ene med en bachelor i erhvervsøkonomi, den anden med en kandidatgrad inden for blandt andet webkommunikation. Sammen udgjorde duoen en helt central del af et team, der driver den grønne omstilling i Kolding Kommune.

Teamet, der består af en række tilknyttede studerende, fungerer som event-, kommunikations- og informationsteam for kommunens renovationsenhed, Redux, og samlet står teamet for både for informationskampagner til kommunens erhvervsliv og til de godt 93.000 borgere. Sammen med kommunikationsafdelingens faste stab, arbejder de studerende samtidig for at gøre det synligt, hvad vi forbruger og smider væk, og hvad vi sammen kan gøre for at genanvende vores affald bedre.

Mød et par tidligere pionerer i Redux’ eventteam – et par af Koldings absolutte frontløbere i den grønne omstilling.

Søgte et job, hvor man kunne gøre en forskel
For 26-årige Arvin Aliari startede karrieren hos Redux med et studiejob, mens han læste IT på SDU. Undervejs skulle der skrives projekter på studiet – projekter med en case, der ofte blev Redux. Ét projekt blev til flere, og Arvin endte med at lave næsten alle sine større opgaver sammen med Koldings renovationsselskab, og det var der en god grund til.

- Det var faktisk lige meget, hvad jeg foreslog at kaste mig over, så fik jeg lov. Undervejs gik det så op for mig, hvor komplekst det hele er omkring affaldshåndtering, forklarer han. Informationen og aktiveringen af borgerne kom til at fylde stadig mere, og jeg kunne gradvist trække mere af min IT-baggrund med ind i arbejdet. Det var fedt!

“Det var faktisk lige meget, hvad jeg foreslog at kaste mig over, så fik jeg lov. Undervejs gik det så op for mig, hvor komplekst det hele er omkring affaldshåndtering”

Arvin Aliari, Redux

Redux var i samme periode godt i gang med et skifte – fra at være byens affaldsselskab til at være leder af den grønne omstilling. Arvin, der tidligere havde studiejob hos FynBus, øjnede pludselig en mulighed for at aktivere flere af sine kompetencer.

- Jeg var jo vant til at tale med brugere i alle aldre. Den erfaring var virkelig god at have her også, fortæller han og fortsætter: Forskellen i dette job er bare, at det er langt tydeligere, hvordan folk bliver direkte påvirket af de ting, vi laver. Det er virkelig meningsfyldt!

Åben og ærlig formidling giver plads til nytænkning
For både Arvin og hans kollega, 31-årige Ruben Torngren Ibsen, var første møde med Redux en såkaldt ’Business Lunch’, hvor virksomheder mødes og netværker med studerende fra kommunens uddannelsesinstitutioner. Det blev en øjenåbner for Ruben.

- Jeg var på første semester og havde overhovedet ikke gjort mig nogen forestillinger om, at jeg skulle arbejde for Redux, forklarer han. ”Affald… Kommunalt... det var ikke lige ord på min radar”.

Men Ruben, som også er speditøruddannet, blev dog alligevel fanget af den dedikation og helhedstænkning, Redux-folkene mødte op med.

“Mit arbejdsliv skal bruges på at gøre gavn for samfundet, og her tiltrak formidling omkring affald mig, som et meget ukendt emne – men stadig som noget, der påvirker os alle.”

Ruben Torngren Ibsen, Redux

- Jeg søgte noget konkret samfundsfagligt arbejde, hvilket også var årsagen til at starte på mit studie. Mit arbejdsliv skal bruges på at gøre gavn for samfundet, og her tiltrak formidling omkring affald mig, som et meget ukendt emne – men stadig som noget, der påvirker os alle. Det ønskede jeg at udforske for at se, om der ikke var noget at arbejde videre i, siger han og smiler: Det var der – og ér der. Så jeg er her stadig.

Kreativitet i jobbet er et krav
Både Ruben og Arvin lagde stor vægt på, at deres job i teamet skulle være en kombination af kreativ udvikling, brug af faglige spidskompetencer, udførelse af praktiske events og derved en direkte interaktion med borgerne.

På billedet ses Arvin Aliari og Ruben Torngren Ibsen på genbrugspladsen på Bronzevej.

- Ud over at bygge de systemer og processer, der lægger bag alt det, vi gør, så er der en stor tilfredsstillelse med at se det hele virke hos borgerne, siger Arvin, der både har været med til at dele flyers ud på strøget i Kolding og udrulle kommunens nye affaldscontainere.

Han bakkes op af Ruben, som har været en af bagmændene bag en stor pap-workshop i ’Nicolai for børn’ og en affalds-krimi-skattejagt ved Harteværket. Formålet her var at gøre både børn og deres forældre opmærksomme på, hvad affald også er – nemlig en ’ressource’, der ofte kan bruges igen og igen.                 

- Man får både bragt sin faglighed og sine egne personlige kompetencer i spil hos Redux. De mange forskellige fagligheder, der er bare inden for vores team, giver nogle helt andre tanker og ideer, forklarer Ruben.

- Vi kan jo svare på næsten alt, når vi møder borgerne, fordi vi både har indsigt i pap og i økonomistyring, så at sige. Teamet rummer jo både ’tørre økonomer’, som mig selv, og kreative designere, som selv kan skabe et design ud fra diverse genbrugsmaterialer. De forstår at anvende det i praksis. Så samlet er vi klar med både fakta og kreativitet om de ting vi formidler.

Ruben Torngren Ibsen og Arvin Aliari er i dag fastansatte i Redux’ afdeling, Administration & Service, som henholdsvis økonomikonsulent og IT- og datakonsulent.

Faktaboks

Redux’ kommunikationsafdeling, kaldet ’Team Formidling og Event’, består af seks fastansatte, som arbejder med kommunikation, formidling og foredrag, et ’skatkammer’ med genbrugsmaterialer samt events og workshops. Til teamet er tilknyttet ti studerende, det såkaldte ’Eventteam’, som især hjælper med kommunikation, planlægning og udførelse af borgerevents.