Hos renovationsselskabet Redux sørger et helt særligt event- og kommunikationsteam for synliggørelsen af Kolding Kommunes indsats inden for affaldshåndtering og genanvendelse. Teamet består af folk med meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og netop dette er grunden til dets succes, mener folkene bag.

30. september 2022
Kenneth Ley Milling

Ikke mange virksomheder i og omkring Kolding kan bryste sig af at have mange grønne tiltag i gang på samme tid, som Redux på Bronzevej har. Affaldssortering, genanvendelse, research, dataindsamling, oplysning og undervisning er blot nogle af de ting, der er på to-do-listen, og for at lykkes kræver det en bred vifte af faglige specialer.

- Vi har for eksempel både en antropolog og en buntmager ansat, forklarer Ulrik Pedersen, der er teamleder for Event og Formidling, og tæller videre på fingrene: At have mange meget forskellige profiler i teamet gør os i stand til at møde alle typer af borgere i snart sagt alle tænkelige situationer. Så det er et helt bevidst valg – og det virker!

Teamet har tidligere også talt en speditør med en HA-bachelor i lommen samt en cand.it. med kommunikationsbaggrund – begge er i dag ansatte i andre stillinger hos Redux. Men netop rekruttering i bredden gør det, ifølge Ulrik Pedersen, lettere at møde alle slags borgere i øjenhøjde og motivere dem til at hjælpe med til den grønne omstilling.

Grøn omstilling med friske øjne
Ud over generel information om affaldshåndteringen i kommunen afvikler teamet også en række events, som omfatter blandt andet papworkshops hos ’Nicolai for Børn’ og affaldsskattejagter ved Harteværket i skoleferierne.

I frontlinjen af dette står Niels Kallesøe. Han er Redux’ eventkoordinator, og det er det ham, der overvejende sikrer, at teamet lykkes.

- Det er mega vigtigt, at vi favner så bredt som muligt, forklarer han. Vi skal jo ikke bare kunne mødes og tale med borgerne. Vi skal jo også forstå de andre dele af organisationen, og her er de forskellige fagligheder en stor hjælp.

Netop derfor er det vigtigt at kunne trække på kompetencer fra en række af Koldings uddannelsesinstitutioner, mener han.

- Det er jo vildt at tænke på, at vi har folk i teamet, der kan svare på, hvilken indflydelse noget har på din skattebillet, mens han/hun er i gang med at sende børn på jagt efter en affaldsforbryder, siger han. Der er så mange uddannelser, som vi ikke ved, hvordan vi kan udnytte. Men der kommer hele tiden nye ideer i teamet, så vi kan bestemt bruge folk med helt andre baggrunde også.

“Det er mega vigtigt, at vi favner så bredt som muligt. Vi skal jo ikke bare kunne mødes og tale med borgerne. Vi skal jo også forstå de andre dele af organisationen, og her er de forskellige fagligheder en stor hjælp.”

Niels Kallesøe, Redux

Personligt ’drive’ vigtigere end eksamensbeviset
For både Niels og Ulrik drejer det sig mere om personligt drive, når de trækker folk ind i eventteamet, end det handler om, hvilket eksamensbevis man har.

- Det er faktisk ofte, at jeg spidser ører, når folk begynder at fortælle om, hvad de laver i fritiden, siger Ulrik Pedersen. Dine fritidsaktiviteter kan faktisk være dem, der i sidste ende udløser en ansættelse hos os. Her viser folk, om de har det der ’drive’ – den vilje til at ville noget godt for andre mennesker, der er så vigtigt.

Faktaboks

Redux’ kommunikationsafdeling, kaldet ’Team Formidling og Event’, består af seks fastansatte, som arbejder med kommunikation, formidling og foredrag, et ’skatkammer’ med genbrugsmaterialer samt events og workshops. Til teamet er tilknyttet ti studerende, det såkaldte ’Eventteam’, som især hjælper med kommunikation og planlægning og udførelse af borgerevents.