Et erhvervsliv i topform – det er nu der skal investeres!

27. september 2017

Business Koldings netop gennemførte konjunkturanalyse viser et erhvervsliv i Kolding Kommune som er i rigtig god form. Hele 64% af virksomhederne forventer højere omsætning i de kommende 6 måneder, og det endda efter meget optimistiske vurderinger i samme analyse sidste år. Det er ret bemærkelsesværdige tal.

Vores erhvervsliv er naturligvis begunstigede af det generelle opsving i Danmark og vores største eksportmarkeder, men de udtrykker i analysen også stor tilfredshed med de lokale rammevilkår og de services, de modtager fra både Kolding Kommune, Business Kolding og andre.

Så man kunne jo fristes til at sige, at alt er godt. Høj beskæftigelse, gang i hjulene og basis for tilflytning og skatteindtægter.

Ja positivt er det, men det er også et virkelig kritisk tidspunkt, hvor der er overordentlig god grund til IKKE at slække på tempo og indsats i erhvervsudviklingen.
Virksomhederne investerer, og det skal vi som kommune og region i høj grad også, og der er nogle tydelige strategiske problemstillinger, som vi netop nu, hvor det går godt, skal sikre os, at vi får løst med fokus og investeringer. Lad mig nævne de vigtigste 3 udfordringer i min optik.

Den rigtigt uddannede arbejdskraft i tilstrækkelige mængder er stor barriere for fortsat vækst, og risikerer at lægge hele opsvinget i graven, før det for alvor kom i gang. Der skal investeres massivt i både grundskole og ungdomsuddannelserne, og vi har en meget stor opkvalificerings-opgave foran os, således at arbejdsstyrken passer til et kompetencebehov under ekstrem hurtig forandring.

Infrastruktur udfordringen er stor. Kolding og Trekantområdet er ganske enkelt ved at sande trafikmæssigt til, og hvis ikke der her investeres massivt og hurtigt, så vil vores nuværende position som central og tilgængelig meget hurtigt ændre sig til besværligt og utilgængeligt, hvilket straks vil afspejle sig i vores attraktivitet for virksomhederne og herefter tilflytning.

Tilvejebringelse af risikovillig kapital til vores underskov af iværksættere, som i stor stil er dem, der kommer til at skulle skabe de nye ekstra arbejdspladser i en tid, hvor vores eksisterende virksomheder oplever den såkaldte jobløse vækst pba. automatisering.

Men hvad synes du? Skal der fortsat investeres i erhvervsudvikling? Hvorfor / hvorfor ikke? Deltag i debatten på www.businesskolding.dk/debat