I tråd med Kolding Kommune og Business Koldings Erhvervsstrategi 2022 er der fokus på at engagere og facilitere alle gode kræfter i erhvervsmiljøet til gavn for iværksætterindsatsen.

12. december 2016

Det gode samspil viser sig f.eks. i Pakhuset, som er et vellykket projekt mellem uddannelsesinstitutionerne, Design2Innovate, Syddanske Forskerparker, virksomhederne, Kolding Kommune og Business Kolding.

"Der er så mange gode kræfter, der kan og vil bidrage ift. iværksætteriet, og det er Business Koldings opgave at inddrage disse i en samlet effektiv og sammenhængende indsats. Kvaliteten og effekten for iværksætterne bliver ganske enkelt bedre", siger Tommy Langhoff, Adm. direktør, Business Kolding.

Som element i strategien vil Business Kolding søge en ekstern partner til videreudvikling af House of Innovation, så det unikke miljø i Jernbanegade også de næste 10 år kan gøre en markant forskel for iværksætteriet i Kolding Kommune.

”Nu er det tid at se på, hvordan vi med en ekstern partner kan videreudvikle konceptet og tilbuddene i House of Innovation, så det matcher den samlede iværksætterstrategi og løfter det til et nyt niveau”, udtaler Claus Nygaard Jensen, Chef for Iværksætteri og Entreprenørskab i Business Kolding.

Efter fem år ligger overlevelsesraten for nye virksomheder på landsplan på 55 procent, mens 87 procent af de virksomheder, der er begyndt i House of Innovation, stadig eksisterer efter fem år.

House of Innovation har dermed beviseligt været en stor succes, med en overlevelsesrate som ligger langt over gennemsnittet. Og den ændrede tilgang skal nu give rum til endnu flere iværksættervirksomheder og andre nye vigtige initiativer.

”En effektiv indsats og gode vilkår for vores iværksættere er af afgørende betydning for at kunne fortsætte den positive vækst, vi i disse år oplever i Kolding Kommune. Derfor er det vigtigt, at der tænkes i sammenhæng og samspil mellem aktørerne”, siger borgmester, Jørn Pedersen.

Der er pt. 40 lejere i House of Innovation, og jagten på en ny ekstern partner går i gang snarest.

 

Yderligere oplysninger:

Claus Nygaard Jensen
Chef, Iværksætteri og Entreprenørskab, Business Kolding, tlf. 5189 4361

Tommy Langhoff
Adm. direktør, Business Kolding, tlf. 2081 2927