Vetaphone A/S udvikler, producerer og markedsfører Corona udstyr til bl.a. emballageindustrien, en teknologi der f.eks. muliggør tryk på og efterbehandling af plastikfilm og folier.

23. oktober 2017

Virksomheden drives i dag af de to brødre Frank og Jan Eisby. Den afgørende teknologi bag virksomhedens produkter – Corona behandling - blev opfundet af deres far tilbage i 1951 - en teknologi brødrene derefter har videreudviklet, så processen nu er hurtigere og mere miljøvenlig.

Virksomheden har især de seneste 5-6 år været igennem en rivende udvikling, og efter finanskrisen, der var hård ved virksomheden, er det gået stærkt. Humor og et nærmest familiært sammenhold har skabt rammen for virksomheden, og da brødrene på bagkanten af den finansielle krise besluttede at satse på markederne i især USA og i Fjernøsten, var vejen banet for en eksportsucces ud over det normale. Satsningen indebar blandt andet, at der blev ansat egne sælgere til de fjerne markeder. Det var med til at opbygge tilliden til Vetaphones produkter, og det mærker man nu, hvor ordrerne strømmer ind.
- Den udvikling, Vetaphone A/S har været igennem, er en inspirerende fortælling og kan forhåbentligt minde andre virksomheder om, hvor vigtigt det er med et godt arbejdsmiljø og at have evnen til at løfte i flok. Men det er også fortællingen om en virksomhed, der har foretaget nogle bevidst strategiske valg i en svær periode, og som er lykkedes med det, siger formand for DI Trekantområdet Helle F. Andersen.

Vetaphones overskud har sat nye rekorder de seneste seks år, og medarbejderstaben er vokset fra 26 lige efter krisen til nu 65 medarbejdere. I 2016 opnåede Vetaphone et overskud på næsten 20 mio. kr., hvilket blev skabt med baggrund i en eksportandel på ca. 95 pct.

Kriterier for prisen:

  • Virksomheden må ikke have over 100 ansatte i det år, hvor prisen uddeles. Hvis virksomheden evt. er i koncernsamarbejde med andre virksomheder, må det samlede antal ansatte maksimalt være 300
  • Virksomheden skal gennem særligt initiativ og virkelyst inden for afsætning, teknologi, uddannelse eller andre områder gennem en kortere årrække have skabt grundlag for vækst
  • Der vil også blive lagt vægt på udviklingen i nøgletal, eksempelvis omsætningen, årets resultat, egenkapitalen og/eller antal ansatte de seneste år.

I 2017 er et særligt kriterium desuden, at virksomheden har udvist en særlig vilje og strategisk evne til at lede medarbejdere og forretningen mod nye mål.

Overrækkelse af DI Trekantområdets initiativpris