En grønnere omstilling og en mere bæredygtig vækst er på dagsordenen i hele verden. Ikke mindst i Kolding, hvor Erhvervsgruppen Kolding og Foreningen Business Kolding nu indgår et samarbejde om udvikling af CO2-klubben og styrkelse af klimaindsatsen.

10. november 2020

Siden klubben startede i foråret 2020 har medlemmerne i klubben udvekslet erfaringer med nedbringelse af CO2, med det udgangspunkt at de gode eksempler skal inspirere andre.

”Vi har en ambition om at nedbringe CO2-niveauet i Kolding. Vi er ikke klimaeksperter og påstår os ikke grønnere end vi er, men vi ønsker at hjælpe til og derfor deler vi løsninger, som er med til at nedbringe CO2-niveauet. Derfor blev CO2-klubben skabt i maj”, siger Henrik Paulsen, partner, BDO og formand for Erhvervsgruppen Kolding, der tilføjer:

“Vi glæder os meget over at CO2-klubben nu kommer ind i et meget stærkere set-up med Business Koldings organisation som motor i arbejdet med at øge virksomhedernes grønne omstilling.”

Henrik Paulsen, Erhvervsgruppen Kolding

 ”Vi glæder os meget over at CO2-klubben nu kommer ind i et meget stærkere set-up med Business Koldings organisation som motor i arbejdet med at øge virksomhedernes grønne omstilling.”

Business Kolding og Erhvervsgruppen Kolding har aftalt, at Foreningen Business Kolding overtager klubben og dens aktiviteter fra 1. december, med det formål at udbrede medlemskabet som et gratis tilbud for foreningens godt 630 medlemmer.

”Klimaudfordringen er et anliggende for os alle, også for virksomhederne. I CO2-klubben har man fundet en motiverende og inspirerende måde at arbejde med nedbringelse af CO2-udledningen, som er tilgængelig for alle slags virksomheder. Det vil vi gerne være med til at udbrede, og derfor har Foreningen Business Kolding sagt ja til at overtage klubben og føre den videre”, siger Morten Bjørn Hansen, adm. direktør i Business Kolding.

Foreningen Business Kolding ser arbejdet med CO2-klubben som afsæt for en bred dagsorden for bæredygtig vækst i hele Kolding Kommune.

“Der mange virksomheder som rykker på den bæredygtige dagsorden nu. Det er simpelthen god forretning.”

Morten Bjørn Hansen, Business Kolding

 "Vi kan se, at det at engagere sig i FN’s verdensmål og arbejde med bæredygtighed i virksomhederne, er noget som tager fart i disse år. Opgaven rækker ud over kommunegrænsen, og vi skal have modet til at se efter de løsninger, som gør en reel forskel”, siger Morten Bjørn Hansen, der mener, at virksomhederne allerede er langt fremme.

”Der er en efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og produkter fra kunder og medarbejdere, og derfor er der mange virksomheder som rykker på den bæredygtige dagsorden nu. Det er simpelthen god forretning”, siger Morten Bjørn Hansen, der ser initiativet som første skridt i en større satsning mod bæredygtig vækst i Business Kolding.

Læs mere om CO2 klubben og hvordan jeres virksomhed kan blive medlem.