Klimadebatten og en lavere pris på vindenergi har sat strøm til Koldings grønne virksomhed, Green Hydrogen Systems. Virksomheden fremstiller udstyr der kan hente brint ud af vand, og forventningerne til grøn brint som fremtidens energikilde er enorme.

22. april 2022
Anette Jorsal

Perspektiverne for Green Hydrogen Systems er overvældende. Det samme er tallene.

I 2019 var der 20 ansatte. Ved udgangen af 2021 var tallet tidoblet til godt 200 ansatte. Virksomheden rykkede samme år ind i et nyt domicil på Nordager 21, men allerede i slutningen af 2021 kørte gravemaskinerne igen for at femdoble produktionsområdet. I slutningen af 2022 skal fire nye produktionshaller stå klar, og frem mod 2025 kan antallet af medarbejdere være fordoblet, altså over 400.

Omsætningen? Ja, den forventes at være over en milliard kroner i 2025, mod forventeligt fem millioner i år.

“Brint er et fremragende brændstof som er tre til fire gange så energiholdigt som benzin og uden at afgive CO2.”

Sebastian Koks Andreassen, Green Hydrogen Systems

Det er svimlende tal og en voldsom vækst, men direktøren for det hele, CEO Sebastian Koks Andreassen, sover udmærket. Han medgiver gerne, at det er en kæmpe opgave at ansætte så mange på så kort tid, men omvendt er der så meget at lave at man kun kan blive træt og sove godt. Samtidig er der så store forventninger til det produkt som Green Hydrogen Systems fremstiller.

For mens alle går rundt og taler om grøn energi, bæredygtighed, Power to x, og meget mindre CO2 -udledning, ja, så er Green Hydrogen Systems i fuld gang med at gøre noget ved sagen. Virksomheden laver nemlig det udstyr der kan hive brint ud af vand. Mere præcist elektrolyseudstyr hvor man kan sætte strøm til vand for at spalte vand i ilt og brint.

– Brint er et fremragende brændstof som er tre til fire gange så energiholdigt som benzin og uden at afgive CO2. Men det er også en gasart som fylder meget, og derfor skal det håndteres, fortæller Sebastian Koks Andreassen.

Green Hydrogen Systems laver udstyr der kan håndtere brint i en industriel skala. Virksomheden fremstiller eller færdiggør selv enkelte komponenter, men ellers samler de ude på fabrikken de komponenter de køber hos underleverandører.

Et af Green Hydrogen Systems brintanlæg

Bybusser på brint
De første anlæg er sendt ud til kunder rundt i Europa. Bybusser i Aalborg har i et par år kørt på brint fremstillet på udstyr fra Green Hydrogen Systems. Et fransk selskab har købt elektrolyseanlæg i Kolding for at fremstille brændsel af brint til tog i Sydeuropa.

“Vi skal levere udstyr til Ørsted som har et stort, ambitiøst demonstrationsprojekt hvor de kobler vindmøller til vores udstyr for at producere brint til brændstof”

Sebastian Koks Andreassen., Green Hydrogen Systems

- Vi skal levere udstyr til Ørsted som har et stort, ambitiøst demonstrationsprojekt hvor de kobler vindmøller til vores udstyr for at producere brint til brændstof, siger Sebastian Koks Andreassen.

- Brint kan få en meget stor betydning i transportsektoren. Både som brændstof til lastbiler og til skibe når det for skibenes vedkommende vel at mærke bliver omdannet til metanol eller ammoniak. Brint kan også bruges i den petrokemiske industri bl.a. i plastindustrien.

- Der er industrier der bruger meget brint som de i dag primært henter fra fossile brændstoffer. Her kan den grønne brint afløse noget af den fossilbaserede brint, forklarer direktøren.

Men hvorfor drøner brint ind på banen nu? At bruge strøm til at spalte vand til brint og ilt er gammel viden.

- For 15-20 år siden var der ikke mange der kunne forestille sig at grøn brint ville blive aktuelt, men i dag er klimaet kommet på dagsordenen, og behovet for andre energiformer er stor. Både politisk og hos samfundsborgerne.

“For 15-20 år siden var der ikke mange der kunne forestille sig at grøn brint ville blive aktuelt, men i dag er klimaet kommet på dagsordenen, og behovet for andre energiformer er stor. Både politisk og hos samfundsborgerne.”

Sebastian Koks Andreassen, Green Hydrogen Systems

- I mange år har vind været tænkt som første bølge, og nu er prisen på vindenergi bragt ned. Det er godt for brintproduktion, for el er den største omkostning ved at lave brint. El står for to tredjedele af omkostningerne, fortæller Sebastian Koks Andreassen.

Store ambitioner i EU
EU er ifølge Sebastian Koks Andreassen med til at sætte strøm til processen. I EU’s Green Deal er der formuleret ambitiøse mål om 6 GW brintenergi i 2024. Det betyder at markedet skal være 30 gange større end det er i dag. EU’s mål for 2030 er hele 80 GW.

Green Hydrogen Systems er den eneste virksomhed i Danmark der fremstiller elektrolyseudstyr. På verdensplan er der ifølge Sebastian Koks Andreassen kun et par håndfulde virksomheder på feltet. For at være med helt i front, arbejder Green Hydrogen Systems stadig på at forbedre elektrolyseudstyret.

- Prisen på anlæg skal ned. Det kan ske ved at producere flere anlæg og forhandle priser med vores leverandører. Udstyret skal også være mere effektivt. Der skal komme mere brint ud af strømmen. Og endelig skal elprisen ned, siger Sebastian Koks Andreassen.