Eltang Skole og Børnehave er UNESCO Verdensmålskole, og har altid gang i projekter, hvor eleverne skal inddrage Verdensmål, klima og bæredygtighed. De har lavet storkereder, plantet træer, genoprettelse af vandløb og så har eleverne selv været med til at lave et økolarie, som bliver brugt til undervisning. Nu er de klar til Verdensmålsdag – i børnehøjde.

21. marts 2024
Tanja Marek

Den 26. september 2024 vil hele området bag skolen blive inddraget til en Verdensmålsdag. Som optakt til dette event, efterspørger skolen virksomheder, som vil komme og fortælle, hvordan de arbejder med verdensmålene. Skolens klasser vil også meget gerne i kontakt med virksomheder, som vil lukke op til virksomhedsbesøg. Skolen vil rigtig gerne besøge virksomheder som ligger i ”cykelafstand”, højest ca. 7 km fra skolen. Perioden hvor skolen gerne vil besøge eller have besøg, strækker sig fra 26. august til 20. september.

“Det skal være et udstillings- og oplevelsesvindue for skolen og lokale aktører, en ”markedsdag”, for elever, forældre og borgere, som skaber dialog om verdensmålene i børnehøjde (og voksenhøjde).”

Peter Blirup, Eltang Skole

- Arrangementet med undertitlen ”Dialog om Bæredygtighed i Børnehøjde”, herunder social bæredygtighed og Bæredygtige fællesskaber, er alle velkomne til at besøge, fortæller Peter Blirup, der er lærer på skolen. Målet er at lave et endags arrangement, med baggrund i FNs Verdensmål. Det skal være et udstillings- og oplevelsesvindue for skolen og lokale aktører, en ”markedsdag”, for elever, forældre og borgere, som skaber dialog om verdensmålene i børnehøjde (og voksenhøjde).

- Der vil være udstillinger, aktiviteter og oplevelser som har relation til FNs Verdensmål, som kommer til at foregå i boder og telte. Fokus lægges på bidrag som skaber positiv forandring (og ikke på det som skaber klima-angst). Eltang Skole og Børnehaves lærere, elever og forældre bidrager til udstilling, aktiviteter og den praktiske afvikling.

Eltang Skole og Børnehave som er Unesco-verdensmålsskole har allerede fået tilsagn fra en del aktører som laver udstilling og aktivitet på Verdensmålsdagen, herunder f.eks.: Naturpark Lillebælt, Muslingelaug, Naturskolen, Bæredygtighedshuset, Birkemose golfklub (Biodiversitet), Kulturskolen m.fl. Skolen arbejder på at skaffe midler fra fonde m.m. til at få Sebastian Klein til at komme og holde oplæg.

Vil du være med?

Hvis din virksomhed vil komme og fortælle eller modtage besøg på skoledage mellem 9-13 i perioden 26. august til 20. september, må I meget gerne henvende jer til lærer og tovholder Peter Blirup pebl@kolding.dk eller ring på: 79 79 78 50