Har du en god ide til at skabe øget aktivitet i din café, restaurant eller bar, så kan du søge om et tilskud på op til 25.000 kr.

4. november 2020

Frem til den 15. november kan serveringssteder, der er berørt af forbuddet mod at holde åbent efter kl. 22, søge Aktivitetspuljen under Erhvervsstyrelsen.  

Der kan søges om et engangstilskud på 25.000 kr. til en god idé, der øger aktiviteten og kommer gæsterne til gode. Kæder kan søge om 25.000 kr. for hvert serveringssted (p-nummer). 

Der er afsat i alt 200 mio. kr. i Aktivitetspuljen. Hvis der modtages ansøgninger for mere end 200 mio. kr., reduceres tilskuddet forholdsmæssigt. Det vil sige, at tilskuddet ikke uddeles efter først-til-mølle princippet, og at det reelle tilskudsbeløb først kendes efter den 15. november.

Ansøgning

I ansøgningen skal idéen beskrives og hvordan den vil komme kunderne til gode. Man skal desuden angive, hvordan tilskuddet vil øge aktiviteten:

  • Ved en rabatordning eller nedjustering af pris i en begrænset periode.
  • Ved indkøb af nye produkter, maskiner mv.
  • Ved omstilling af virksomheden.

Aktivitetspuljen søges via Virk.dk, hvor man også kan finde en vejledning til ansøgning

Virksomhedsguiden har også en generel vejledning til puljen.  

Krav

Man skal leve op til følgende krav for at kunne søge Aktivitetspuljen:

  • Serveringsstedet skal være på Fødevarestyrelsens liste over autoriserede og registrerede fødevarevirksomheder.
  • Serveringstedet skal være ramt af restriktionen om begrænset åbningstid kl. 22.00.
  • Tilskuddet skal anvendes inden 31. december 2020.
  • Man må ikke have modtaget mere end 1,5 mio. kroner (200.000 EUR) i de minimis-støtte i de seneste tre år.