OPI Living Design Lab (LDL) er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Billund Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, de lokale erhvervskontorer og mindst 12 private virksomheder.

Konkret skal der i projektet gennemføres 4 innovationsforløb sammen med minimum 12 private virksomheder og forskellige driftsenheder ved de tre kommuner. Der er fokus på videreudvikling af mock ups gennem designdreven innovation.

Formål
Formålet er at udvikle velfærdsløsninger til den offentlige sektor, der skaber gensidig værdi for såvel kommunerne, borgerne og de private virksomheder.

Business Koldings rolle
Business Kolding er, som økonomisk partner i projektet, ansvarlig for i samarbejde med de andre partnere at opdyrke OPI projekter og Mock Ups, og sparre med virksomheder i forhold til at indgå i OPI med designanvendelse samt forretningspotentiale, konsortiedannelse m.m.

Projektperioden er September 2016 – 31. August 2019

Læs mere om projektet på www.livingdesignlab.dk.