Kom med i et innovativt og givende netværk, hvor vi ser ind i 3D-prints muligheder og udfordringer for den enkelte virksomhed.

3D-print eller AM (Additiv Manufacturing) dækker over rigtig mange ting, og der er mange holdninger og forventninger til teknologien.

Gennem netværksmøder vil vi prøve at få styr på det konkrete i teknologien - dét man som virksomhed skal forholde sig til, når man ser ind i AM. Ligeledes vil vi se ind i hvilke muligheder der er for at få hjælp til at komme i gang med AM (f.eks. støtteordninger, medfinansiering eller rådgivning).

Netværket henvender sig til virksomheder som er nysgerrige på 3D-print og som er i tvivl om 3D-print er noget for dem:

 • Hvad kan 3D-print bruges til?
 • Hvilke fordele kan det give?
 • Hvilken muligheder åbner sig i fremtiden?
 • Hvad koster det?

Business Kolding faciliterer netværket, men det vil langt hen af vejen være medlemmerne af netværket der sætter dagsordenen for netværksmøderne (dvs. indhold, form, tidspunkt m.m.). Som udgangspunktet går møderne på skift mellem medlemsvirksomhederne.

Netværket kan invitere f.eks. oplægsholdere og leverandører af 3D-printudstyr til møderne. Der kan også trækkes på GTS-institutter som FORCE Technology eller Teknologisk Institut samt vidensinstitutioner som Nexttech/IBA. Der vil løbende blive evalueret med henblik på valg af emner samt fortsatte behov.

Deltagelse i netværket er gratis, men der kan forekomme udgifter ved indkøb af eksterne oplægsholdere eller andet.

Netværket er for virksomheder fra de 7 kommuner i Trekantområdet, og er åbent for nye deltagere, dog er der plads til max. 15 deltagere.

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

 • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
 • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
 • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
 • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
 • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
 • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

Ja, jeg vil gerne modtage nyheder og arrangementer.

25. januar 2022
kl. 07:45 - 10:00
Pakhuset
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
Gratis
Lars Bo Frederiksen
lbf@businesskolding.dk
+45 4110 4106