I denne uge kan du møde Turismekoordinator Nina Haacke Hindbo og Turisme- og Webkoordinator Iben Rigenstrup Schorling. Nina og Iben arbejder med turismen, som fra 1. januar bliver en del af destinationssamarbejde indgået med Billund og Vejle. Derfor er denne præsentation også en tak til Nina og Iben for deres indsats i Visit Kolding.

22. december 2020

Fakta om Visit Kolding
Gennem de sidste mange år har Nina og Iben arbejdet med turisme under navnet Visit Kolding hos Business Kolding, der indtil for få år siden havde til huse på Akseltorv, indtil Business Kolding, og dermed også Visit Kolding, flyttedei Pakhuset. Pr. 1. januar 2020 vil arbejdet med turisme foregå i det nye destinationssamarbejde, der er indgået med Billund og Vejle kommune, og som fysisk kommer til at ligge i Billund.

Nina og Iben har gennem de sidste 7 år været kolleger ved Business Kolding i afdelingen for turisme, og har konstant udviklet arbejdet med turisme, som i dag stiller store krav til at være synlig online. Herudover indebærer arbejdet også afvikling af presseture, planlægning af markedsføringskampagner for Kolding og tæt kontakt til turismevirksomhederne. I de seneste år har arbejdet med projekthåndtering, både inden for turismefremme og styrkelse af det lokale turismeerhverv med digitalisering og markedsføring, været nogle af de største fokusområder.

“Visit Kolding var med i opstarten af Vinfestivalen i Christiansfeld og Oktoberfesten i Kolding, og en af de ting som har være helt unikke at være med til, var da vi startede Kolding Light Festival op.”

Nina Haacke Hindbo, Visit Kolding

 - Vi har gennem de sidste mange år arbejdet med alt muligt mellem himmel og jord – bl.a. udpegning af Christiansfeld som Unesco Site og arbejdet omkring Destination Lillebælt. Visit Kolding var med i opstarten af Vinfestivalen i Christiansfeld og Oktoberfesten i Kolding, og en af de ting som har være helt unikke at være med til, var da vi startede Kolding Light Festival op. I de to første år i meget lille format, så at opleve, hvordan Lysfestivalen har udviklet sig gennem årene, har været både sjovt og udfordrende. Vi glæder os over, at det har været muligt at viderebringe såvel Lysfestivalen som vinfestivalen til private og lokale aktører, som har formået at løfte de to arrangementer, så de er blevet endnu større, fortæller Nina om tiden i Visit Kolding.

Nu venter et nyt kapitel inden for turisme. Både Nina og Iben flytter med over i det nye destinations-selskab, der er dannet mellem Billund, Kolding og Vejle kommune.

I vil stadig kunne møde både Nina og Iben i Kolding og omegn. En dag om ugen flytter de nemlig kontoret til Kolding, hvor de skal sidde hhv. i kulturafdelingen hos Kolding Kommune på Nytorv, og hos Business Kolding.

- Det giver god mening, at vi fastholder en tæt tilknytning til kommunen. Vi har i forvejen et godt og tæt samarbejde med både Kulturafdelingen, men også med afdelingen for Natur og Vand, som også sidder på Nytorv, og det samarbejde vil blive styrket, ved at vi også fysisk sidder sammen, forklarer Iben. For stadig at have en god dialog med det lokale turismeerhverv, vil vi også have kontorplads hos Business Kolding.

“For stadig at have en god dialog med det lokale turismeerhverv, vil vi også have kontorplads hos Business Kolding.”

Iben Rigenstrup Schorling, Visit Kolding

Fremtiden 
Fremadrettet vil Nina og Ibens arbejde være målrettet på tiltrækning af gæster til området, øget digitalisering, online synlighed, og at få et samarbejde til at fungere på tværs af kommunegrænserne. Fokus vil være på projekter, der skal fremme turismen i hele området, og hvordan vi får synliggjort de attraktioner og oplevelser, der er i hele området. De vil fortsat have en stærk tilknytning til Kolding og til turismeerhvervet i Kolding Kommune, hvor både Nina og Iben bor.                                   

Fra Business Koldings side skal der lyde en stor tak til Nina og Iben for deres utrættelige arbejde med at tiltrække gæster til Kolding. For deres omstillingsparathed i arbejdet med en branche, som er i konstant forandring, og som fortsat vil være det, og hvor COVID-19 i 2020 har og fortsat vil præge branchen i de kommende år.

- Nina og Iben vil blive meget savnet som kollegaer i Business Kolding, men vi vil fortsat have et tæt samarbejde med dem, fordi både de og Business Kolding arbejder i organisationer, som skal skabe vækst og udvikling i Kolding Kommune, fortæller Chef for Erhvervsudvikling ved Business Kolding, Tove Gæmelke

Vi ønsker Nina og Iben al mulig held og lykke med de nye udfordringer i Destination Trekantområdet, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

Tak til både Nina og Iben for et ekstremt loyalt og samvittighedsfuldt samarbejde.