Online borgermøde, der afholdes som et webinar, afrunder 1. etape af arbejdet med at sætte fokus på og udvikle bylivet og handlen i Kolding og er en opsamling af det arbejde, som den politisk nedsatte taskforce satte i gang forrige sommer.

20. maj 2020

Onsdag den 27. maj kl. 19.00-20.30 holder Kolding Kommune og Business Kolding et online borgermøde om byliv og byrum i Kolding. Online borgermødet, der afholdes som et webinar, afrunder 1. etape af arbejdet med at sætte fokus på og udvikle bylivet og handlen i Kolding og er en opsamling af det arbejde, som den politisk nedsatte taskforce satte i gang forrige sommer.

Som en væsentlig del af processen har medarbejdere i By- og Udviklingsforvaltningen interviewet hundredevis af besøgende i gågaden om deres brug af byen, lavet bylivsobservationer og talt fodgængere. I efteråret blev disse undersøgelser fulgt op af to store workshops, hvoraf den første workshop tiltrak over 100 interesserede.

- Det har været en spændende proces, som rigtig mange borgere og erhvervsfolk har involveret sig i og bidraget til, og vi glæder os til at fremlægge de vigtigste pointer fra processen på onlinemødet. Udover at præsentere resultaterne og give et indblik i det store arbejde, der er gennemført, så vil vi skitsere, hvordan vi kommer videre og når i mål med vores ambitioner, fortæller borgmester Jørn Pedersen, der også er vært for arrangementet.

Et handlingskatalog med mange ideer
Det er rådgiverne Louise Grassov fra Schultze+Grassov og Torsten Bo Jørgensen fra BYSTRATEGI, der har bearbejdet materialet og i fælleskab har udarbejdet et handlingskatalog for Kolding bymidte og Storcenteret og aflastningsområdet. Det vil derfor også være de to rådgivere, der sammen præsenterer kataloget på mødet.

Kataloget præsenterer en bred palette af initiativer fra fysiske anlægsprojekter til nye samarbejdsmodeller. Der vil både være ideer, som kan fungere på den korte bane, men også ideer, det vil kræve år at gennemføre.

Kataloget er blevet overleveret til Kolding Kommune, der nu skal finde ud af hvilke ideer, der skal prioriteres og hvordan idéerne skal føres ud i livet. Efter onlinemødet vil både kataloget og optagelsen af mødet være tilgængeligt.

Overhalet af corona
Katalogets slutspurt blev overhalet af corona. Arbejdet med at planlægge og føre nogle af katalogets ideer ud i livet er derfor allerede i fuld gang. Blandt andet besluttede Byrådet i april at investere 25 millioner kr. i Kolding bymidte, som bl.a. skal bruges til grønne oaser og en ny legeplads.

Alle interesserede er velkomme til online borgermødet. Tilmeld dig mødet - det er enkelt og man kan deltage fra sin mobil, tablet eller computer. Ved tilmelding får du tilsendt et link på mail, som du trykker på 5-10 min. før borgermødet starter, og så kommer du automatisk ind i ”mødelokalet”. Under mødet, vil der være mulighed for at stille spørgsmål i chatten.