Lokale erhvervsledere vil hjælpe, der hvor banker og business angels normalt ikke kan eller vil. Sammen med Business Kolding står de bag ”Kolding StartupBoost”, som skal tilvejebringe kapital og kompetencer til iværksættere.

9. august 2017

Allerede nu har 6 investorer meldt sig på banen. Det er Sjølund A/S, Aller Aqua, Vital Invest, Middelfart Sparekasse og SAM Partner, samt Foreningen Business Kolding. I alt er der nu rejst 3.1 mio.kr. af de minimum 4 mio.kr., som skal rejses, for at fonden sættes endeligt i gang.

Der skal således endnu flere investorer i form af virksomheder eller virksomhedsledere med. Business Kolding har i øjeblikket samtaler med flere interesserede, og vil fortsætte arbejdet hen over efteråret.

”Det her er godt for iværksætterne og iværksættermiljøet, som investor får jeg kontakt med stærke potentielle investeringscases den dag iværksætteren er bragt til det niveau, hvor det eksisterende kapitalmarked skal tage over. Jeg håber, at flere vil melde sig på banen og være med til her at sætte noget banebrydende nyt i gang”, siger ejer i Ravn Jensen Holding, Søren Ravn Jensen, der også er medejer af Firmafabrikken, som er et nyt iværksættermiljø i Vonsild.

Der er kapital nok at hente for de iværksættere, som er så langt i deres udvikling, at de kan fremvise kunder og omsætning. Men for de tidlige iværksættere, som har en god idé og et godt team, men som endnu ikke er nået til et såkaldt ”Proof of Business”, hvor omsætning og kunder kan præsenteres, er der reelt ikke i dag nogen kapital at hente. I stedet er disse iværksættere henvist til familie og netværk, hvilket for mange heller ikke er nogen reel mulighed. Dette paradoks kaldes ”Kapitalkløften”, og det er netop her Kolding StartupBoost vil fokusere.

”Vi møder i Business Kolding mange lovende iværksættere, som med relativt små penge samt tilgang til kompetencer kan flyttes til et punkt, hvor deres forretningspotentiale kan udfolde sig, og hvor de eksisterende spillere som banker mv. kan overtage. Vi skaber her et i Danmark hidtil uset koncept, hvor lovende tidlige iværksættere matches med lokale penge og lokale kompetencer. Det er ualmindelig stærkt, at lokale erhvervsledere her går ind og tager et aktivt og stort ansvar for vores fødekæde af iværksættere og nye virksomheder”, siger adm. direktør i Business Kolding, Tommy Langhoff.

Konkret går Kolding StartupBoost ind og støtter med kapital i form af et legat på op til 25.000 kr. eller et lån uden traditionel sikkerhed på op til 250.000 kr. Kapital vil altid blive kombineret med kompetencer, ressourcer og netværk fra investorerne. Og netop muligheden for at kunne præge udviklingen i de kommende virksomheder, har også fået Vital Invest A/S til at gå med.

”Som investeringsvirksomhed er vi klar over, hvor vigtigt det er, at iværksættervirksomheder har adgang til risikovillig kapital. Det bobler med gode ideer i Kolding området, og iværksætterne skal naturligvis hjælpes i gang. For at iværksætterne kan komme fra det ene stadie til det næste, så skal der bruges penge, og det skal vi hjælpe med, så de gode virksomheder ikke dør med et uudnyttet produkt, der kunne gøre gavn. Og så er det jo altid spændende, at møde iværksættere der virkeligt brænder for deres ideer, og som er klar til at gøre den kæmpe indsats, som skal til, for at lykkes med at starte en ny virksomhed op”, siger medejer Nina Reinert.

Legat eller lån fra Kolding StartUp Boost bevilges af et investeringsboard bestående af de involverede investorer baseret på indstillinger fra Business Kolding, som står for screening samt den forretnings- og udviklingsplan, som iværksætteren skal realisere med de tildelte penge og ressourcer.

”Vi vil gerne støtte dem, der vil, og vi var også selv en iværksættervirksomhed en gang.
Den her fond giver med penge og kompetencer nogle driftige mennesker muligheden for at realisere deres drøm, og ofte er det relativt lidt, der skal til for at komme videre. Samtidig giver det os som virksomhed ny inspiration at være i kontakt med iværksætterne og iværksættermiljøet”, siger Hans Erik Bylling, CEO i Aller Aqua.

Hos bankerne kan der være nogle forhold, som kan vanskeliggøre lån til tidlige iværksættere, uden at de skal stille sikkerhed for lånet. Men med den nye investeringsfond har Middelfart Sparekasse grebet den unikke mulighed for at kunne være med og for at tydeliggøre, at de bakker op om iværksætteri i Kolding.

”Med Kolding StartupBoost kan vi være med til at tage ansvar og investere i løbende udvikling af vores erhvervsliv nedefra. Det er vigtigt for os som bank, og det bør være vigtigt for alle i vores område”, siger Stephan Lorenzen, afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse.

Kolding StartupBoost er en del af den nye iværksætterstrategi, som Business Kolding er i gang med at implementere.

”Strategien bygger i højere grad på at skabe en sammenhængende iværksætterindsats, ved at mobilisere og koordinere de mange gode kræfter og partnere, der kan og vil bidrage ift. iværksætteriet, og derved fremme at iværksætterne udvikler lønsomme forretninger i Kolding Kommune. På den måde bliver den samlede iværksætterindsats langt større og langt mere virkningsfuld”, siger Claus Nygaard Jensen, chef for Iværksætteri og Entreprenørskab ved Business Kolding

Et andet eksempel på den strategi er implementeringen af Pakhuset som iværksætter- og innovationsmiljø i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og som har skabt hidtil usete muligheder for iværksætteri blandt de studerende.

Se klip fra TV Syd omkring den nye investeringsfond.


Yderligere information:
Tommy Langhoff, adm. direktør, Business Kolding – mobil. 2081 2927

På billedet ses 5 af de investorer, der har meldt sig på banen. Yderst til venstre, Stephan Lorenzen, forrest Søren Ravn Jensen og Nina Reinert. Og yderst til højre Hans Erik Bylling. De tre i midten er Business Koldings Tommy Langhoff og Claus Nygaard Jensen og øverst til højre fra Foreningen Business Kolding, Claus Askjær. Derudover er også Michael Duus fra SAM Partner med som investor.