Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. En af de virksomheder der tidligere har fået penge fra puljen er Kolding-virksomheden Mazur, der har mere end 60 års erfaring inden for AV-udstyr til små og store arrangementer.

19. november 2021

Omstillingspuljen er nu åben for 4. gang med 88 mio. kr. tilført via sommer- og erhvervspakken fra regeringen og et bredt flertal i Folketinget. Puljen er åben til og med 1. december 2021.

“Vi har styrket vores forretning inden for streaming, hvor vi har løst en lang række opgaver for både nye kunder, men også for eksisterende kunder - både under og efter nedlukningen.”

Franz Mazur, Mazur

- Som leverandør til især eventbranchen, gik vores omsætning jo virkelig ned under corona, så vi søgte omstillingspuljen om penge til primært indkøb af udstyr, så vi kunne flytte vores forretning over på nye markeder. Vi har styrket vores forretning inden for streaming, hvor vi har løst en lang række opgaver for både nye kunder, men også for eksisterende kunder - både under og efter nedlukningen, forklarer Franz Mazur.

- Et eksempel på, hvordan man kan bruge streaming fremadrettet er Aller Aqua, hvor vi hjalp med at streame en konference ud til 39 lande, en konference som normalt bliver afholdt fysisk, fortæller Franz. Et andet eksempel er klartreklubben, der skal afholde DM, noget der ikke sendes på TV, men de ville gerne have at alle interesserede kunne følge med hjemmefra.

“Streaming kommer ALDRIG til helt at erstatte det fysiske møde, men det er et rigtig godt supplement, og man vil ofte fange nogen, der ellers ikke ville dukke op – og så kan man jo spare både tid og transport ved at være online.”

Franz Mazur, Mazur

- Streaming kommer ALDRIG til helt at erstatte det fysiske møde, mener Franz, men det er et rigtig godt supplement, og man vil ofte fange nogen, der ellers ikke ville dukke op – og så kan man jo spare både tid og transport ved at være online. For os har det betydet, at vi har kunnet holde hjulene i gang under nedlukningen, men vi har faktisk også skabt vækst i 2021, set i forhold til 2019, på trods af at vi ikke var i gang i årets første måneder.

Omstillingspuljen skal sikre et løft til turisme- og oplevelsesbranchen og andre kriseramte virksomheder i hele landet. Der er fortsat fokus på at hjælpe virksomheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller, men der er også en ambition om, at puljen skal komme alle hårdt ramte virksomheder til gode, også uden for turisme- og oplevelsesbranchen.

Tilskud fra puljen kan anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Eksempler på aktiviteter, som virksomheder kan få støtte til:
Du kan søge tilskud til 3 forskellige typer af aktiviteter:

  • Rådgivning (fx til nye/ændrede markeder og kundegrupper, øget digitalisering eller grøn omstilling)
  • Investering (fx køb af udstyr eller ombygning)
  • Kompetenceudvikling

Ansøgningen kan indeholde alle tre aktivitetstyper.

 

Regler for tilskud

Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften. Der kan søges op til 1,5 mio. kr.

Virksomheden skal selv afholde 25 pct. af udgiften kontant.

Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder, hvor støttebeløbet fremgår, samt til hvilke udgifter og aktiviteter støtten ydes.

Der kan ydes forskudsudbetaling til virksomhederne på op til 50 pct. af det godkendte tilskudsbeløb.

Tilskuddet ydes i henhold til de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan ansøges om op til 1,5 mio. kroner.

Læs mere og ansøg her.

Vil du høre mere om puljen

Kontakt Tove Gæmelke ved Business Kolding.
Tel +45 4096 5505
tg@businesskolding.dk
Chef, Erhvervsudvikling

Tove Gæmelke