For første gang har Business Kolding foretaget en konjunkturanalyse blandt medlemmerne, og resultaterne er særdeles opløftende og indeholder brugbar viden.

2. september 2016

Overordnet set viser analysen, at Business Koldings medlemmer befinder sig i en konjunkturmæssig vækstfase. I brancherne ”Bygge og anlæg” samt ”Information og kommunikation” tilkendegiver virksomhederne især positive tendenser indenfor virksomhedernes udvikling. Og generelt set går det rigtig godt. Hvert tredje medlem vurderer, at det er gået bedre end forventet i de seneste 6 måneder målt på både omsætning og resultat. Samtidig vurderer 60 procent af de adspurgte, at deres virksomhed har opnået en gunstigere situation allerede om et halvt år.

”Konjunkturanalysen giver os masser af brugbar viden. Og den bekræfter, at erhvervslivet er i god form og glade for den service, de modtager. Vi forsøger hele tiden at målrette indsatsen, der hvor behovet er. Og selvom det overordnet set går godt, så er der også konkrete bud på, hvor vi skal fokusere og prioritere”, siger Adm. direktør, Tommy Langhoff, Business Kolding.

Analysen angiver også de væsentligste barrierer for vækst, og den viser at mangel på kvalificeret arbejdskraft og tilgangen til kapital er to af de centrale udfordringer, som skal løftes.

”Analysen understreger hvorfor kvalificeret arbejdskraft og kapital allerede nu er meget højt på dagsordenen, men de markante svar giver anledning til yderligere fokus og initiativer”, lyder det fra Tommy Langhoff.

Også Koldings borgmester glæder sig over virksomhedernes tilstand.

”Vi er afhængige af, at der skabes jobs og omsætning, så virksomhedernes positive konjunkturer viser jo, at det går i den rigtige retning. I Kolding Kommune er vi dog opmærksom på ikke at hvile på laurbærrene, så vi fortsætter med at have fokus på de rammevilkår og services, vi tilbyder”, siger borgmester, Jørn Pedersen.

Konjunkturanalysen er lavet i samarbejde med DEF, Dansk Erhvervs Fremme. Besvarelsesprocenten har været på 56 %, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende og et signal om en generel god opbakning fra foreningens medlemmer.

Læs eller download hele analysen. 

Yderligere oplysninger