Torsdag aften var Slots- og Kulturstyrelsen på besøg i Kolding for at godkende den nye belysning af Koldinghus. Der skal foretages mindre justeringer af lyssætningen, og når disse er fortaget, vil den endelige godkendelse blive givet.

17. april 2016

Hver aften vil et dæmpet lys fremhæve det gamle kongeslot, og ved særlige lejligheder vil det også være muligt at iklæde slottet en anden farve.

”Vi har fået mulighed for at oplyse Koldinghus, så vi kan lave temabelysning omkring jul, samt bruge Koldinghus under Kolding Light Festival. På den måde inddrages slottet endnu mere i det liv, der er omkring slottet, siger Otto Popp Clausen, næstformand for Foreningen Business Kolding, som har doneret 400.000 kr. til den nye lyssætning.

Kolding Kommune har betalt 250.000 kr. til lyssætningen, og her glæder borgmesteren sig at over, at det nu er faldet på plads.

”Mange gode kræfter har arbejdet på projektet. Jeg er glad for, at vi nu efter et godt og konstruktivt samarbejde kan nyde den flotte lyssætning”, siger Borgmester Jørn Pedersen.

På Koldinghus er der også glæde over den nye belysning.

”En længe ønsket drøm er nu gået i opfyldelse. Slottet har nu fået en mørkeidentitet, således at byens markante fyrtårn også efter solnedgang kan nydes af borgere og byens mange gæster og turister. Derudover er området også blevet forskønnet i dagstimerne. De gamle nedslidte, store og skæmmende armaturer er blevet udskiftet og de nye falder godt i med området”, siger museumsdirektør Thomas C. Thulstrup.

Det er SGM Nordic, der har stået for det nye lys, og her har de arbejdet længe med at finde den helt perfekte nuance, som slottet fremover skal belyses med. Udfordringerne har været de gamle ujævne mursten, samt genskinnet i Slotssøen.

”Vi er gået efter at sætte slottet i centrum, og ikke bare lave et kæmpe lysshow. Slottets æstestik har skullet markeres, og så har Slots- og Kulturstyrelsen også sat baren højt i forhold til lyssætningen. Rigtig mange parter har skullet høres i processen, og det har kun været med til at skærpe kvaliteten. Jeg er rigtig stolt af at have været en del af projektet, som nu med respekt for historien kan vise Koldinghus frem, uden at lave det om til et tivoli, siger direktør, Steen Geertsen fra SGM Nordic.

Trefor har været projektleder på lyssætningen, og også her er de tilfredse med resultatet.

”Belysningen er blevet meget pænere. Selve det tekniske set up er meget mere minimalistisk end det gamle. Vi har fået mindre armaturer, og mere diskrete grønne lysmaster”, fortæller Projektleder, Claus Jensen fra TREFOR.

Men det er ikke kun lysmasterne, der er blevet mindre synlige, det forventes også, at den kommende elregning bliver mindre. Den nye lyssætning består nemlig af LED lys, der både er billigere samt ikke skal udskiftes så ofte.

"Vi regner med en væsentlig besparelse på elforbruget ved at overgå til det nye lys. Så det er på alle måder en god investering”, siger Kim Bauenhøj Jensen fra By- og Udviklingsforvaltningen.

Den endelige tilladelse giver mulighed for op til 12 gange årligt at lave temabelysning. Der er også planer om en ny tradition på slottet til nytår, så overgangen til et nyt år vil blive markeret med et særligt lys.

Yderligere oplysninger:
Otto Popp Clausen, Næstformand, Business Kolding – tlf: 25 44 43 42