Igen i år skal Koldings erhvervsliv hyldes. Årets Iværksætter 2020 vil blive kåret i februar 2021 og du har allerede nu mulighed for at indstille din kandidat.

29. oktober 2020

Iværksætterprisen tildeles en eller flere personer, som har etableret eller overtaget en virksomhed i Kolding Kommune inden for de seneste tre kalenderår. Iværksætteren skal have udvist et bemærkelsesværdigt engagement og initiativ i Kolding Kommune. Vedkommende skal også være rollemodel for andre.

Ved udvælgelsen lægges vægt på både personlige og faktuelle kriterier.

  • Personlige: Utraditionel karrierevej – mønsterbryder – mange relationer – overskud til at hjælpe andre – har hjulpet andre til succes – særlig kreativ/innovativ – mod/vedholdenhed.
  • Faktuelle: Vurdering af produktet/ydelsen (Best in class) – udvikling i omsætning – indtjening og antal ansatte – perspektiver for virksomheden – skaber stor værdi for sine kunder.

Indstillingsfrist
Du kan indstille din kandidat til og med tirsdag den 24. november 2020.

Dommerpanel
Panelet dannes med repræsentanter fra Koldings iværksættermiljøer, repræsentanter fra Fonden og Foreningen Business Koldings bestyrelse.

Prisen uddeles i februar 2021
Prisen uddeles sammen med Årets Virksomhed 2020, Årets Initiativpris 2020 og Verdensmålsprisen 2020.