Under årets Awardshow den 23. februar 2017 kåres Årets Iværksætter 2016, og du har nu mulighed for at indstille din kandidat.

16. november 2016

Iværksætterprisen tildeles en eller flere personer, som har etableret eller overtaget en virksomhed i Kolding Kommune inden for de seneste tre kalenderår. Iværksætteren skal have udvist et bemærkelsesværdigt engagement og initiativ i Kolding Kommune. Vedkommende skal også være rollemodel for andre.

Ved udvælgelsen lægges vægt på både personlige og faktuelle kriterier.

  • Personlige: Utraditionel karrierevej – mønsterbryder – mange relationer – overskud til at hjælpe andre – har hjulpet andre til succes – særlig kreativ/innovativ – mod/vedholdenhed.
  • Faktuelle: Vurdering af produktet/ydelsen (Best in class) – udvikling i omsætning – indtjening og antal ansatte – perspektiver for virksomheden – skaber stor værdi for sine kunder.


Dommerpanel

Panelet dannes med repræsentanter fra Koldings iværksættermiljøer, samt repræsentanter fra Fonden og Foreningen Business Koldings bestyrelse. 

Prisen uddeles under Awardshow 2017
Denne pris uddeles under årets Awardshow sammen med Årets Virksomhed 2016, Årets Turisme Virksomhed 2016 og Årets Initiativpris 2016. Awardshowet afholdes umiddelbart efter Foreningen Business Koldings Generalforsamling torsdag den 23. februar 2017.

Seneste frist for indstilling er den 10. januar 2017!