Hos Birkemose Golf Club handler det om meget mere end blot golf. Her tror de på udvikling gennem samarbejde, de tager et stort socialt ansvar – og så gør de alt hvad de kan for at sætte Kolding på landkortet.

27. september 2019

Club Manager Claus Valter og det store team omkring golfklubben, påtager sig hver dag et kæmpe ansvar, for miljøet og for menneskene omkring sig. Klubben, der er knap 20 år gammel, har godt 750 medlemmer, 5 fuldtids ansatte, flere under andre ansættelsesformer, 6 praktikanter samt mere end 100 frivillige og ikke mindre end 150 samarbejdspartnere, hvoraf langt de fleste er virksomheder.

Og netop samarbejdet med lokale virksomheder betyder noget helt specielt for golfklubben. Ud over klubbens eget erhvervsnetværk med ca. 30 virksomheder, ja så samarbejder golfklubben med utrolig mange lokale virksomheder på forskellig vis. Og det er netop det tætte samarbejde, der danner grundlag for den socialøkonomiske vinkel, der også er i klubben.

Social bæredygtighed
Golfklubben har igangsat projektet ”19 i 19”, der har til formål at hjælpe mindst 19 borgere på kanten af arbejdsmarkedet videre i livet – og forhåbentlig tilbage på arbejdsmarkedet.

- Langt de fleste mennesker vil gerne have et job, forklarer Claus Valter, men af personlige årsager kan det for nogen være svært at fastholde et job. Her hos os er der en helt særlig atmosfære og stor rummelighed – også blandt medlemmerne. Vi tager borgerne ind i praktik, så de kan genfinde sig selv. Vi tager hensyn til alle og bruger meget tid på at snakke med dem om alt det bagved liggende, som er årsagen til at ”de udsatte” borgere ikke er i job.

Borgeren får tilknyttet en mentor, som typisk er en af de ansatte. Så projektet er også til stor glæde for dem, da de både får ledererfaring og lærer at coache. Borgeren er enten i praktik i golfklubben eller bliver sendt videre til en af de virksomheder, der er i netværket. Projektet støttes af Kolding Kommune, der bevilligede 150.000 kr. til arbejdet i 2019, og det er også Jobcentret, der henviser borgerne.

Claus tror på udvikling gennem samarbejde, og de har da også et rigtig stærkt samarbejde med Eltang Skole.

- Alle skolens elever er automatisk medlemmer af klubben, og kan bruge nogle af faciliteterne, forklarer Claus. Det er også skolens elever, der har designet faciliteterne omkring børneområderne, som en undervisningshytte, en multibane samt en motorisk legeplads. Derved kommer alle læringsstile i spil og dette er oplagt til alle former for undervisning, udtaler Claus Valter.

Faciliteterne kan gratis bruges af alle kommunens skoler til undervisning, man kontakter blot Birkemose Golf Club.

Naturpleje er en helt naturlig interesse for en golfklub. Sammen med Eltang Skole har de opsat en storkerede i mosen – og glæder sig til at der forhåbentlig komme storkeunger deri på et tidspunkt og igennem vinteren skal der opsættes én mere. Storken er ikke kommet endnu, de er observeret tæt på, men med en rede mere, så bliver chancen dobbelt så stor.

Birkemose Golf Club er netop i gang med en visionsplan for arbejdet med bæredygtighed. De har igennem længere tid arbejdet seriøst med flere af FN’s 17 verdensmål. De affaldssorterer i 8 fraktioner – ikke fordi de skal, men fordi de kan. Det sker i samarbejde med City Container, der har stor ekspertise på området.

Kolding er vigtig
Birkemose Golf Club blev i både 2017 og 2019 kåret til Danmarks hyggeligste golfklub og tiltrækker en del turister. Klubben samarbejder med golfklubber i andre byer om en frit-spilsordning, så medlemmer gratis kan spille hos hinanden.

– Vi sender i samarbejde med de andre klubber et fælles nyhedsbrev ud til de 5.000 medlemmer, fortæller Claus. Her har vi mulighed for at fortælle om alle de fantastiske muligheder, der er i Kolding, om events og overnatningsmuligheder, kulturinstitutioner, cafe og natteliv og andre gode tilbud.

Claus bliver ofte inviteret ud, for at fortælle om alle deres tiltag, og han forspilder aldrig chancen for at fortælle om alle Koldings styrker, og hvor han end kan komme til det, nævner han en af de mange samarbejdspartnere, for som Claus siger, så er Birkemose Golf Club ikke noget uden dem.

Birkemose Golf Club tror på udvikling gennem samarbejde og der er altid plads til flere.