Foreningen Business Kolding afholder Generalforsamling d. 25. februar 2021 og det hele foregår online grundet Covid-19 pandemien og forsamlingsforbuddet.

19. februar 2021

Den 25. februar 2021 kl. 15-17, afholdes den årlige generalforsamling, som ikke bliver helt som den plejer – og så alligevel. Dagsordenen er den samme, deltagerne får præsenteret årets beretning og regnskab helt som vi plejer, og det samme gør sig gældende for afstemning, når der er valg til repræsentantskabet, afstemning foregår som tidligere elektronisk.

Og hvem er det så, der kan deltage og stemme? Alle medlemmer af Foreningen Business Kolding, som har betalt kontingent for 2021, kan deltage på generalforsamlingen, og hver medlem har én stemme.

Der skal i år vælges 10 repræsentanter, og du har naturligvis mulighed for at stille op. Man vælges for to år ad gangen. Der skal i år også vælges en ny formand, da Pierre Legarth ikke modtager genvalg. Han vil i stedet bruge mere tid på egne forretninger.

Her kan du  tilmelde dig generalforsamlingen.

Vil du gerne være medlem af Foreningen Business Kolding, kan du læse mere og tilmelde dig.

Har du spørgsmål, så kontakt

Tel
Sekretariatschef - På barsel

Signe Z. N. Madsen