I kølvandet på DM i Skills, hvor en Skorstensgaard-lærling også har dystet, sætter den Kolding-baserede værkstedskæde nu et skoleprojekt i søen, der skal tiltrække flere faglærte til værkstedsbranchen. For erhvervsskolerne er i opråb – vi står til at mangle 100.000 faglærte i 2030, hvis ikke erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive for de unge.

10. marts 2023

I mange år har erhvervsskolerne desperat bedt om støtte til at tiltrække de unges opmærksomhed til en karriere som faglært. Alligevel ser det sort ud for de faglærte professioner, og hvis ikke der bliver gjort noget ved problemet, kommer vi til at mangle dygtige automekanikere, smede, industriteknikere, og mange andre i Danmark. Derfor har regeringen også oprettet en pulje som et led i deres første delpakke af ungeudspil, der blandt andet skal gå til ”øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark”. Med sine landsdækkende autoværksteder tilslutter Skorstensgaard sig nu opråbet om flere faglærte hænder med skoleprojektet Faglærte Forbilleder – et projekt som skal få folkeskoleelevernes øjne op for faguddannelserne i værkstedsbranchen.

Uddannelsesleder: Vi har brug for rollemodeller for at skaffe flere faglærte
I dag er det lige knap 20% af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og antallet af unge, der søger ind på mange af erhvervsskolerne, har været faldende i de seneste år. Derfor er regeringen slået til og har opstillet nogle kvalitetsmål, som skal sikre flere unge til uddannelserne. Sidste år blev der sat et mål om, at 30% af afgangseleverne i 9. eller 10. klasse skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse i 2025, og regeringen har også afsat en pulje på 25 millioner kroner for at realisere dette.

Anders Murmann, som er uddannelsesleder i autoteknik i erhvervsskolen Mercantec, mener dog, at der også ligger et ansvar hos virksomhederne, hvis de unges opmærksomhed skal ledes til de faglærte professioner. Mens der før i tiden var fokus på, hvad en virksomhed kunne få ud af en lærling, er situationen nemlig vendt på hovedet i dag.

“Denne generation af unge vil gerne vide, hvad de kan bruge en virksomhed til. Vi har så mange gode rollemodeller i lære hos virksomhederne rundt omkring i landet, som vi blandt andet også ser det i DM i Skills.”

Anders Murmann, Mercantec

- Denne generation af unge vil gerne vide, hvad de kan bruge en virksomhed til. Vi har så mange gode rollemodeller i lære hos virksomhederne rundt omkring i landet, som vi blandt andet også ser det i DM i Skills. Dem skal vi have frem i rampelyset. Vi skal skilte med deres succeshistorier, så de kan inspirere og motivere andre unge, siger Anders Murmann, uddannelsesleder i Mercantec.

Det er altså vigtigt, at virksomhederne kommer på banen, og praktisk erfaring i form af virksomhedsbesøg som dem, Skorstensgaard har i støbeskeen, kan være vejen frem – for autoværkstederne mangler også arbejdskraft.

Faglærte Forbilleder – et Skorstensgaard-projekt
De seneste undersøgelser fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at elevtallene på de automekaniske uddannelser har været stigende i de seneste år. Det er en positiv udvikling for autobranchen, men det er stadig ikke nok til at dække behovet for flere hænder ude hos værkstederne. Derfor er indsatser for at tiltrække flere unge til værkstedsbranchen også stærkt tiltrængt.

Værkstedskæden Skorstensgaard har siden 2018 haft 233 lærlinge forbi sine 22 værksteder rundt omkring i landet og ansat godt en femtedel af dem. I skrivende stund beskæftiger værkstedskæden 53 lærlinge. Men selvom tallene virker fine, giver værkstedskæden udtryk for, at det også er noget af en vanskelig opgave at skaffe lærlinge, for udbuddet er – som bekendt – ikke særlig stort grundet den manglende interesse.

- Vi vil komme til at mangle hænder på den lange bane her hos Skorstensgaard, og derfor er vi afhængige af, at manglen på faglærte bliver afhjulpet. Men vi er også klar over, at der ligger et ansvar hos os, der driver virksomhederne. Som autoværkstedskæde kan vi bidrage til at sikre de unge gode muligheder for uddannelse og job inden for værkstedsbranchen. Lige p.t. er vi i kontakt med 8. og 9. klasser på folkeskoler, så vi kan etablere værkstedsbesøg og give de unge en smagsprøve på mekanikerfaget, fortæller grundlægger og medejer Martin Skorstensgaard.

Med skoleprojektet Faglærte Forbilleder, som Skorstensgaard har på trapperne, håber værkstedskæden på, at de folkeskoleelever, der snart skal vælge en uddannelsesretning, får øjnene op for nogle af de spændende fag, der er i værkstedsbranchen. Formålet med projektet er også at vise, at man i mekanikerfaget kan specialisere sig inden for flere områder, der alle kræver sin uddannelse – blandt andet personvognsmekanikeruddannelsen, diagnoseteknikeruddannelsen eller karosseriteknikeruddannelsen, der uddanner pladesmede. Derfor vil projektet gå ud på, at eleverne skal vælge et fag inden for værkstedsbranchen og udarbejde en video under forløbet, hvor de både skal bruge værkstedsbesøget og deres egne researchevner til at løse opgaven. Afslutningsvis vil Skorstensgaard uddele en pris til det bedste projekt.

Værkstedskæden Skorstensgaard har siden 2018 haft 233 lærlinge forbi sine 22 værksteder rundt omkring i landet og ansat godt en femtedel af dem.

Erhvervsuddannelser kræver både hoved og hænder
Under et pressemøde den 17. januar 2023 påpegede statsminister Mette Frederiksen, at årsagen til, at visse børn og unge falder fra allerede i folkeskolen, måske kan findes i, at der er mere fokus på det boglige frem for det praktiske i løbet af skoletiden. Desværre er der også en tendens blandt forældre til at vejlede deres børn om, at en gymnasial uddannelse er mere favorabelt, og det er muligvis, fordi undersøgelser viser, at en studentereksamen anses som mere prestigefyldt sammenlignet med et bevis fra erhvervsskolerne.

“De boglige krav på for eksempel en mekanikeruddannelse er faktisk ikke så lave, som mange tror.”

Anders Murmann, Mercantec

Uddannelsesleder Anders Murmann vil gerne gøre de unge opmærksomme på, at erhvervsuddannelserne er en god blanding af både håndværk og boglighed, og at de derfor giver de unge kompetencer fra begge verdener samt muligheden for at komme hurtigt i arbejde efter endt uddannelse.

- De boglige krav på for eksempel en mekanikeruddannelse er faktisk ikke så lave, som mange tror. Eleverne skal have en masse teori ind og skal også kunne læse og forstå engelsk på et vist niveau. Desuden er LIX-indekset, det vil sige sværhedsgraden og læsbarheden af en tekst, temmelig højt. Det kræver altså en vis boglighed at tage en mekanikeruddannelse, siger Anders Murmann, uddannelsesleder i autoteknik i Mercantec.

Skorstensgaard planlægger at udbrede sit skoleprojekt Faglærte Forbilleder til folkeskoler i hele landet.

Om Skorstensgaard-projektet Faglærte Forbilleder:
  • Virksomhedsbesøg for 8. og 9. klasseelever rundt omkring i landet
  • Et interaktivt projektforløb, som skal skabe interesse for værkstedsbranchens fag
  • Fokus på arbejdsområderne automekanik, karosseriteknik og værkstedsledelse
  • Eleverne skal under forløbet udarbejde en video, hvorefter Skorstensgaard uddeler en pris til den bedste video
Omfanget af manglen på faglærte:
  • Kun cirka 20% af de unge søger ind på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen
  • Danmark vil mangle 100.000 faglærte i 2030, hvis ikke flere unge vælger erhvervsskolerne
  • Regeringen har afsat en pulje på 25 mio. kr., der blandt andet skal bringe ansøgningsprocenten til erhvervsskolerne op på 30% i 2025

Undersøgelser lavet af Autobranchen Danmark viser blandt andet, at virksomhedsbesøg- og praktikker er en stor inspirationskilde for de unge, hvad angår valg af uddannelsesretning