Mange virksomheder benytter muligheden for at have ingeniørstuderende i praktik. Det sikrer virksomheden unge innovative hænder og hoveder, men praktikken er også en god måde at sikre fremtidig rekruttering.

16. oktober 2016

Diplomingeniørerne på 5. semester fra SDU i Odense og Sønderborg er i 20 ugers praktik i foråret. Netop i disse uger er de i fuld gang med at finde frem til den helt rigtige virksomhed til praktikperioden, som starter til februar. Jo før dit opslag kommer ud til de studerende, jo større er chancen for at du finder den praktikant, der passer til din virksomhed.

Hvilke krav er der til virksomheden
Som virksomhed skal du kunne tilbyde et ingeniørfagligt miljø, som kan vejlede en kommende ingeniør i hvorledes det faglige og sociale miljø i virksomheden fungerer. De bedste praktikforløb indeholder en ”selvstændig” opgave som fylder måske 50-60% af tiden og derudover deltager praktikanten i virksomhedens ad-hoc opgaver. Diplomingeniørernes praktikelement sikrer at de nyuddannede ingeniører ikke kun har fået tilført teoretisk viden, men også har lært at bruge den. TIP! overvej om I tilbyder praktikløn eller andre fordele fx sted at bo under praktikken eller tilskud til transport.

Hvad gør du?
Send dit praktikopslag til TEK Innovation: tek-innovation@sdu.dk så vil det blive slået op dels digitalt dels fysisk på central placering på Det Tekniske Fakultet. Den studerende søger og vælger selv sit praktiksted, blandt disse opslag. Er du i tvivl om hvordan eller hvilken uddannelse, der kan bruges i din virksomhed, er du velkommen til at ringe til Innovationskonsulent Lone Søvad Madsen, TEK Innovation på tlf. 2137 9061 eller skrive en mail til lsma@tek.sdu.dk