De seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at langt flere af de nyuddannede kommer i job end tidligere. På alle de videregående uddannelser i Kolding oplever de et fald i dimittendledigheden.

1. december 2022

Der er gode nyheder for de unge, der vælger at tage en uddannelse i Kolding - der er nemlig gode muligheder for et job efter endt uddannelse. Det er godt for de unge, at de får jobs, og det er godt for virksomheder og institutioner, at de får veluddannet arbejdskraft.

I Kolding er der et stærkt samarbejde mellem uddannelser og erhvervslivet, og det gælder helt nede fra grundskolerne og til de videregående uddannelser. Og noget tyder på, at det passer, at et stærkt samarbejde er den bedste måde at få nyuddannede i arbejde.

Færre dimittender er ledige efter endt uddannelse