De erhvervsøkonomiske bachelorstuderende på SDU i Kolding får nu endnu bedre muligheder for at komme tæt på virksomhederne under deres studier. Det sker på de to HA linjer i henholdsvis Digitalisering og forretningsudvikling og Entreprenørskab og Innovation (ENIN).

29. januar 2021

De studerende skal tilknyttes en virksomhed fra deres første år på studiet og frem mod deres tredje år. De studerende arbejder i virksomheden en dag om ugen med udgangspunkt i linjefagene på studiet.  På den måde bliver virksomhedspraktikken en integreret del af studiet i alle tre år.

- Det er i mødet mellem de studerende og virksomhederne, at vi ofte ser innovationen. Her kommer der nye vinkler på digitaliseringen og muligheder for samarbejde om forretning – det skaber kort sagt vækst. Det er vi rigtigt gode til i Kolding i forvejen, og med SDU’s initiativ bliver vi bare endnu bedre til det, siger Morten Bjørn Hansen, direktør for Business Kolding.

På ENIN linjen har virksomhedspraktikken været brugt med stor succes gennem en lang årrække, og nu udvides dette til også at gælde på digitaliseringslinjen. Endvidere vil der på ENIN linjen sættes yderligere fokus på de studerendes mulighed for at gå i praktik i deres egen virksomhed – også som en del af studiet.

“Nogle virksomheder kæmper med at komme helt i mål med den digitale omstilling, her vil vores studerende kunne bidrage ved at stille det gode spørgsmål, se de nye muligheder og lave noget af det indledende analysearbejde.”

Jesper Piihl, Viceinstitutleder, SDU

- Hos Business Kolding har vi flere gange haft fornøjelsen af en HA-ENIN studerende, der med den længerevarende relation, gradvist har kunnet biddrage til større og mere komplekse opgaver, til gavn for både den studerendes læring og vores drift, fortæller Majbritt Lykke Sørensen fra Business Kolding.

På digitaliseringslinjen er forventningen, at de studerende vil kunne bidrage aktivt til virksomhedernes digitale omstilling gennem arbejde med konkrete projekter, der samtidig er bundet op på undervisningen.

- Nogle virksomheder kæmper med at komme helt i mål med den digitale omstilling, her vil vores studerende kunne bidrage ved at stille det gode spørgsmål, se de nye muligheder og lave noget af det indledende analysearbejde. Andre virksomheder kæmper med at komme i gang med omstillingen. Her kan de studerende hjælpe konkret med de første skridt, udtaler Viceinstitutleder Jesper Piihl, der samtidig er linjeansvarlig. Det er ligeledes forventningen, at de studerende gennem praktikforløbene vil blive i stand til hurtigere at finde sig til rette i virksomhederne, når de er færdiguddannede.

“Bacheloruddannelserne er en gevinst for erhvervslivet, da man i højere grad får skabt ”ansættelsesparate” medarbejdere”

Majbritt Lykke Sørensen, Business Kolding

- Bacheloruddannelserne er en gevinst for erhvervslivet, da man i højere grad får skabt ”ansættelsesparate” medarbejdere. Vekselvirkningerne mellem teori og praksis, skaber både værdi i virksomhedernes drift og udvikling, men klæder også den studerene bedre på ift. at agere i en forretningskultur, forklarer Majbritt Lykke Sørensen, erhvervskonsulent ved Business Kolding.

At det netop er i Kolding, der sættes særligt fokus på koblingen mellem de forskningsbaserede uddannelser og den konkrete praksis i virksomhederne, er ikke en tilfældighed.

-  Det ligger i vores DNA her i Kolding at arbejde tæt sammen med det lokale erhvervsliv, mener institutleder på SDU, Steffen Korsgaard

Er du interesseret i at høre mere om SDU Koldings kobling mellem uddannelser og erhvervsliv eller mere specifikt om de to linjer så kontakt Jesper Piihl.