Spirende Fødevareoplevelser er et 4-årigt projekt og har fokus på at udvikle syddanske fødevarevirksomheder, der allerede har eller har potentiale for at udvikle oplevelsesbaserede aktiviteter.

Dette gøres gennem udvikling af vækstplaner på baggrund af deltagelse i individuelt planlagte forløb. Målgruppen er SMV virksomheder i fødevarebranchen.

Formål
Med en vækstplan får virksomheden, via samarbejde med ekstern rådgiver, et centralt overblik over din forretning, og bliver i stand til at træffe bedre forretningsmæssige valg, til gavn for din bundlinje.

Virksomheden får bl.a.

  • Overblik og retning via en stærk vækstplan.
  • Styrket indsigt i egen lederrolle og virksomhed.
  • Ny viden og inspiration til at udvikle din virksomhed.
  • Viden om, hvordan du skaber merværdi gennem brug af oplevelser.

Business Koldings rolle
Business Kolding vejleder virksomheden i dokumenthåndteringen ift. Indstilling, Ansøgning samt Markedspespektivering. Herefter er Business Koldings rolle løbende sparring ift. registrering af timer, udlevering af deltagermappe, vejledning i timeindberetning og -registrering, samt fortrolig håndtering af kopier af lønsedler.

Projektperioden løber fra 1. august 2008 til 30. juni 2019.