På denne side finder I ny info og links til forskellige vejledninger for erhvervslivet, der er blevet udarbejdet i forbindelse med Covid-19. Siden opdateres løbende.

Nyheder

Vi giver jer her de seneste nyheder til erhvervslivet samt adgang til en række relevante sider. Her kan man indhente mere viden om coronavirus, som vi håber er med til at hjælpe jer videre.

Overblik over de seneste retningslinjer

Samtlige nationale tiltag er gældende til og med 28. februar 2021. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har anbefalet, at der sættes hurtigt og effektivt ind med smitteforbyggende tiltag for at nedbringe smitten. Regeringen har besluttet at følge anbefalingerne.

De skærpede tiltag gælder til og med 7. februar 2021 og indebærer bl.a. at serveringsteder m.m. skal holde lukket for indtagelse på serveringsstedet, udvalgsvarebutikker samt liberale serviceerhverv skal holde lukket, afstandskravet er ændret til 2 meter og forsamlingsforbuddet er nedjusteret til max 5 personer.

 

Skærpede rejserestriktioner - hele verden er rød

Den 8. januar 2021 valgte regeringen af skærpe restriktionerne for rejser i hele verden. Dette sker på baggrund af de mange antal smittede og indlagte i Danmark samt de nye mutationer af COVID-19, fundet i henholdsvis England og Sydafrika.

Alle rejser frarådes, herunder erhvervsrejser uanset om de er nødvendige. Dog gælder visse undtagelser, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål i forhold til arbejde, private forhold eller retsforhold.

Alle vandrende arbejdstagere skal kunne fremvise en negativ coronatest taget senest 24 timer før indrejse til Danmark (kviktest er gyldig). Chauffører er undtaget medmindre, at chaufføren er bosat i UK. Derudover skal en vandrende arbejdstager tage en PCR-test senest 72 timer efter indrejse til Danmark.

Er man beboer i grænselandet og arbejder på den anden side af grænsen, skal der blot tages en ugentlig test (kviktest er gyldig).

Danmark forlænger skærpede indrejse restriktioner for udlændinge med bopæl i Storbritannien

Regeringen har forlænget de nuværende indrejserestriktioner for personer med bopæl i Storbritannien. Dette gøres, for at minimere smittespredningen af ny mutation af COVID-19.

Restriktionerne gælder til og med den 17. januar 2021 og betyder, at personer med bopæl i Storbritannien som udgangspunkt nægtes indrejse i Danmark. Undtaget fra restriktionerne er dog:

 • Hvis man er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Hvis man er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark
 • Hvis det er indrejser med henblik på godstransport

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark, der befinder sig i Storbritannien, vil fortsat kunne rejse ind i Danmark.

Hvornår skal man testes, og hvilken test kan man bruge?

Sundhedsstyrelsen har opdateret beskrivesen af, hvornår det er særligt vigtigt at blive testet for ny coronavirus, og i hvilke situationer man kan overveje en hurtigtest.

Du bør testes med en PCR-test, hvis du:

 • har symptomer på Covid-19
 • er nær kontakt til en Covid-19 smittet person
 • er udpeget som anden kontakt
 • modtager information om, at du skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud 
 • modtager information om, at du skal testes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse

Hurtigtests kan anvendes, hvis man fx gerne vil testes forud for en begivenhed.

Overblik over nye tiltag og restriktionerne

Der er indført en række nye tiltag og restriktioner. Få et overblik over, hvad der er gældende frem mod både den 3. januar og den 28. februar 2021.

Sådan lukker Kolding Kommune ned

Den store stigning i antal smittede med Corona betyder, at de følgende restriktioner er gældende.

Anbefalinger og forbud 

 • Anbefaling om max. 5 personer i private hjem inklusive dig og din husstand, uanset hvor stor din bolig er.
 • Anbefaling om max. 5 sociale kontakter. Hold dig til en fast lille omgangskreds på ikke mere end 5 forskellige personer, ud over din husstand.
 • Forsamlingsforbud på 5 personer.
 • Forsamlingsforbud på 50 personer ved udendørs begravelser og bisættelser.

Undervisning hjemme

 • Fra torsdag 17/12 skal alle elever fra 5. klasse og op undervises hjemmefra, hvor læreren er med på skærmen. Dette gælder dog ikke sårbare børn og specielskoler. Kolding Kommune har besluttet, at fjernundervisningen fortætter som minimum indtil 7. februar 2021.
 • Der er mulighed for nødpasning for elever i 0.-4. klasse
 • Skolerne kommunikerer direkte med elever og forældre om den konkrete undervisning.
 • Fritids-og ungdomsklubber er lukkede for alle klassetrin.
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem og skal have fjernundervisning.
 • På de mange videregående uddannelser i Kolding lægges om til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser. Eksaminer er undtaget i det omfang, at det ikke er praktisk mulig at gennemføre digitalt. 

Sårbare grupper er undtaget restriktioner og skal derfor fortsat møde til undervisning på skolen. Disse er elever på:

 • Specialskoler og specialcentre,
 • Ungdomsskolens heltidsundervisning
 • Elever i modtageklasser
 • Alle elever der er underlagt kravet om sprogprøver
 • Elever i læseklasser på Munkevænget

Restauranter og handel

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.
 • Detailbutikker skal holde lukket.
 • Der vil blive skiltet med ensretning i gågaderne i Kolding.

Arbejdspladser

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra, hvilket længe har været en regel i Kolding Kommune.
Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Fritid og idræt

Alle kommunale indendørs fritids- og idrætsfaciliteter lukkes. Det betyder bl.a. at:

 • Alle kommunale haller, gymnastiksale, fag- og klasselokaler m.v. lukkes.
 • Kolding Uddannelsescenter (KUC) lukkes.
 • Alle kommunale klubfaciliteter herunder omklædningsfaciliteter og toiletter lukkes.

Alle indendørs fritidsaktiviteter, som legelande, svømmehaller, fitnesscentre, spillehaller og foreningslokaler mv. lukker.

Kolding Kommune opfordrer til, at foreninger med udendørs fritids- og idrætsaktiviteter går på tidlig juleferie og lukker deres aktiviteter ned så hurtigt som muligt.

Kolding Kommuner afbooker tider booket i Foreningsportalen i de kommunale lokaler og indendørs idrætsfaciliteter.

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.

Kultur

Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, biografer, aftenskoler, daghøjskoler, folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Koldingbibliotekerne har i et begrænset tidsrum åbent for afhentning af reserverede materialer og aflevering. Se mere på koldingbibliotekernes hjemmeside

Ny lønkompensationsordning gælder nu hele Danmark

Fra den 9. december 2020 og frem til den 3. januar 2021 er lønkompensationsordningen genindført. Ordningen kan benyttes af virksomheder, som oplever at skulle varsle opsigelser af minimum 30 % af de ansatte eller mere end 50 medarbejdere.

Det er muligt for virksomheden af søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden (CVR-nummer).

Lønkompensationsordningen forudsætter dog, at der er aftalt frihed i forbindelse med julen og derfor kan virksomheden ikke modtage lønkompensation for disse tre dage.

Nye tiltag for danske erhvervsrejsende

Udenrigsministeriet har lanceret en række tiltag for danske erhvervsrejsende, der gælder fra den 7. december kl. 06.00:

 • Ved indrejse til Danmark, kan man undgå karantæne med en negativ kviktest (det anbefales dog stadig, at man også tager en PCR-test 4 dage efter indrejse.
 • Udenrigsministeriet etablerer en webbasseret hotline, hvor virksomheder kan stille corona-relaterede spørgsmål om erhvervsrejser med svar inden for 24 timer.
 • Alle erhvervsrejser betragtes som nødvendige.
Nye corona-restriktioner målrettet tilrejsende og vandrende arbejdskraft

Det stigende smittetryk i Danmark i forbindelse med COVID-19, har fået regeringen til at indføre skærpede restriktioner.

Disse restriktioner indebærer bl.a. krav om testcertifikat ved krydsning af grænsen for højrisikolande, krav om test af medarbejdere samt skærpet coronatilsyn af virksomheder med udenlandsk arbejdskraft.

Nye indrejseregler til Tyskland er trådt i kraft

Fra den 8. november er nye indrejseregler trådt i kraft for rejsende fra risikoområder til Tyskland. Dette betyder, at indrejsende fra et risikoområde skal gå i karantæne ved indrejse til Tyskland.

Der er nye kompensationsmuligheder på vej

Der er indgået aftale om forlængelse, udvidelse og helt nye kompensationsordninger. Der arbejdes derfor nu på at få lovgivningen på plads.

Når ansøgningsvilkår, vejledninger mv. er klar, kan de findes på Virksomhedsguiden.

COVID-19 test til virksomheder

Hvis virksomheden har brug for et hurtigt svar på en COVID-19 test, kan man nu få svar inden for 4 timer.

Det er ArbejdsmiljøEksperten, der i  samarbejde med PentaBase ApS, tilbyder disse test.

Krav og anbefalinger til detailhandlen

Den 25. september trådte en række nye retningslinjer for detailhandlen i kraft.

De nye retningslinjer omfatter hvordan arbejdet i detailhandlen skal tilrettelægges, herunder nye retningslinjer for butiksindretning og nye hygiejneanbefalinger.

Virksomhedsguiden har samlet en oversigt over krav og anbefalinger til detailhandlen. Her finder du også grafikker til din markedsføring og quickguides. 

Forældre til hjemsendte børn kan midlertidigt modtage barselsdagpenge

Regeringen og arbejdsmarkedsparter har d. 10. september 2020 lavet en aftale der giver midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af COVID-19.

Ordningen omfatter forældre til børn, der som følge af et konkret COVID-19 tilfælde på skolen eller institutionen hjemsendes som nære kontakter efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19 - samt til forældre til børn, der er konstateret smittet med COVID-19.

 • Ordningen omfatter forældre der ikke kan arbejde hjemmefra.
 • Ordningen omfatter forældre der opfylder barselsloven betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.
 • Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Mulighederne for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge for personer i særlig risiko ved corona-smitte bliver forlænget frem til 31. marts 2021.

Det samme gør arbejdsgiveres ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittede eller i karantæne på grund af covid-19.

For ansatte der må blive hjemme og passe deres børn:
Ansatte der vil søge om barselsdagpenge kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon: 7012 8064

For virksomheder:
Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion.

Alternativ til lønkompensationspakkerne

Der er mulighed for at søge kr. 881,-/dag i løntilskud til medarbejdere. Dette kan gøres ved at sende dem på kursus, de dage I har tid til det.

Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at forlænge og justere i slutningen af november måned. Ordningen giver virksomhederne mulighed for at fordele arbejdet mellem medarbejderne for at undgå fyringer.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning bliver forlænget, så private virksomheder kan bruge den i hele 2021. Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalte for godt to uger siden at justere ordningen, så den er mere fleksibel end i aftalen fra sensommeren. På grund af de seneste sundhedsrestriktioner, som trådte i kraft i begyndelsen af december, gælder justeringerne i aftalen allerede fra i dag den 15. december.

Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

Hjælpepakke til erhvervslivet

De første ordrer fra Kolding Kommune er på vej ud til virksomhederne, så arbejdspladser kan fastholdes under COVID-19. Kolding Kommune har allerede opgaver omkring vedligeholdelse for 10 mio. kr. i udbud, hvor fristen er 1. april. Efter dialog med branchen har vi fastholdt det hurtige udbud. Udbuddet er delt op i pakker, som håndværkerne kan byde ind på. Det kan fx være et halgulv, der kan lakeres nu, frem for at vente til sommerferien.

Og der er mere på vej. Der er yderligere 30 mio. kr. bygningsvedligehold, som udbydes løbende så hurtigt som muligt. 

Dertil kommer en pulje i 2020 på 10 mio. kr. til energivedligehold af kommunale bygninger. Her arbejdes der også på at fremrykke udbuddet så meget som muligt, så virksomhederne kan komme i gang.

Kolding Kommune har derudover fremrykket betalingen for 54 mio. kr. til kommunens leverandører i et forsøg på at styrke likviditeten i virksomhederne.

Læs mere her

Lokalt rådgiverkorps klar til at hjælpe

Rådgiverkorps

Et lokalt rådgiverkorps af revisorer, advokater og erhvervsrådgivere står klar til at hjælpe virksomheder med besvarelse af akutte spørgsmål vedr. corona-situationen.

Har du behov for råd og vejledning kan du tage fat i Leendert Bjerg på tlf. 9243 7022 eller mail.

Virksomhedskontakten Jobcenter Kolding står klar

Virksomhedskontakten Jobcenter Kolding arbejder hjemme i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt.

Det betyder for din virksomhed, at... 

Samarbejdet med Jobcenter Kolding – Virksomhedskontakten fortsætter uændret.
De tager gerne en snak over telefon. Har du brug for, at Virksomhedskontakten kigger forbi din virksomhed, gør de også gerne det – naturligvis overholdes myndighedernes krav til afstand, afspritning mm.

Du kan stadig få hjælp med:

 • Almindelig rekruttering
 • Rekruttering til mindre arbejdsopgaver
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Brug for en lærling eller elev
 • Opkvalificering/efteruddannelse af ansatte
 • VITAS-ansøgninger (fx praktik, løntilskud)

Vedr. arbejdsfordeling så er denne ordning forlænget, læs mere på linket:
Forlængelse af delejob-ordning vedtaget (bm.dk)

Har din virksomhed nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte dem:

Ring på 79 79 74 00 eller send en mail til vservice@kolding.dk

Efteruddan dine ansatte under corona-krisen

Er der stilstand under Corona-krisen, så kan din virksomhed måske udnytte tiden på at opkvalificere dine ansatte. IBC udbyder over 90 forskellige fag som online /fjernundervisning med løntabsgodtgørelse.

Kurser og efteruddannelse kan være med til at minimere antallet af fyrede medarbejdere, fordi virksomheden kan få en stor del af medarbejdernes løn betalt gennem løntabsgodtgørelse (VEU) og fondsmidler og samtidig får alle styrket kompetenceniveauet.

Læs mere her

Få et overblik over alle online tilbud i det formelle uddannelsessystem. Se alle online uddannelser her. 

Business Kolding - bemanding og servicering

Business Koldings medarbejdere arbejder i denne periode så vidt muligt hjemmefra, men står selvfølgelig til rådighed for henvendelser og spørgsmål – se listen over alle medarbejdere og deres kontaktoplysninger . 

Møder holdes overvejende over Skype eller telefon. Virksomhedsbesøg er muligt, hvis det kan gøres på en sundhedsmæssigt forsvarligt måde. I Pakhuset kan der afholdes korte møder med få deltagere, så længe alle retningslinjer overholdes.

 

Initiativer & Støttemuligheder

Nye initiativer og støttemuligheder for kriseramte virksomheder samt virksomheder der står foran en genstart eller omstilling som følge af corona-krisen. 

Rentefrie lån

Fra den 17. november til den 18. december 2020 kan små og mellemstore virksomheder søge om rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån.

Dog kræver det, at virksomheden:

 • ikke allerede har et aktivt moms- eller lønsumsafgiftslån
 • ikke er en offentlig institution
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning 
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med 18. december 2020
Få tilskud til omstilling i hårdt ramte virksomheder

Omstillingspuljen er en ny pulje med 115 mio. kr., hvor fokus særligt er på virksomheder inden for turisme og oplevelseserhverv. Men alle virksomheder, som er hårdt ramt af COVID-19-pandemien, kan søge på tværs af geografi og brancher.

1. ansøgningsrunde var i efteråret 2020 og ansøgningsrunde 2 åbner den 29. januar 2021. En virksomhed kan søge op til 1,5 mio. kr. afhængig af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Dog skal virksomheden selv stå for 25 % af udgifterne til det ansøgte projekt.

Tilskudspuljen skal bl.a. anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Vækstfonden: Covid-19 lån, garanti eller kaution

Er din virksomhed påvirket af COVID-19, kan du søge om finansiering fra Vækstfonden. Der er forskellige muligheder for at hjælpe din virksomhed, afhængigt af dit stadie og kapitalbehov. Fælles for finansieringsløsningerne er, at din virksomhed skal opfylde en række krav for at være egnet til en COVID-19 finansiering.

Løntilskud for elever og lærlinge resten af 2020

En trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter skal gøre det mere attraktivt at ansætte elever og lærlinge i 2020. 

MODCORONA

MODCORONA er etableret for at binde erhvervsledere sammen, der vil hjælpe med, at virksomheder kan bringe sig gennem coronakrisen og videre til vækst på den anden side.

Hjælp kan ydes gennem uhonoreret rådgivning til virksomheder, der har brug for råd, praktisk bistand og idéudveksling.

Hjælp kan også gives gennem medlemskab af initiativet, så MODCORONA kan synliggøre idéer, erfaringer og praktiske tiltag på tværs af brancher og andre skel. 

MODCORONA er stiftet af erhvervsfolk, der har fokus på fremtiden og på at få hjulene i gang igen.

genstartNU - Få rådgivning

Et rådgiverteam sidder klar ved telefonen på 33 77 34 17 og kan hjælpe din virksomhed med akutte udfordringer og hjælp til forretningsudvikling.

Rådgivningen er tiltænkt dansk erhvervsliv. Den sigter først og fremmest efter virksomheder med vækstambitioner, som har mellem 10 og 500 ansatte. En del af rådgivningen kredser om emner som produktion og teknologiimplementering, men den nye rådgivnings-hotline er også klar til at hjælpe inden for en bred vifte af andre områder – herunder for eksempel ledelse, salg, likviditet, forsyningskæder, IT og digitalisering.

Rådgivningen er særligt relevant for virksomheder, der står med akutte udfordringer som følge af corona-krisen. Danmark og dansk erhvervsliv kigger ind i en fremtid med stor ustabilitet og virksomheder kan derfor have behov for at gentænke og måske genopfinde forretningsmodellen, salgsstrategien, produktporteføljen eller virksomhedens forskellige processer. Det er i den slags situationer, at den nye hotline kan besvare spørgsmål og komme med konkret og virksomhedsnær hjælp.

Omfattende eksportpakke

Udenrigsministeriet har lanceret en række nye initiativer, der skal sikre danske virksomheder hjælp til at genoprette eksporten i takt med, at verden åbner op. Samtidig øges indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.

I alt har Udenrigsministeriet afsat 225 mio. kr. til en øget indsats for eksport- og investeringsfremme i 2020 og 2021. Initiativerne er delt op i 3 forskellige områder:

Med de nye initiativer etablerer Udenrigsministeriet blandt andet en ’udrykker-enhed’, der proaktivt vil opsøge mere end 1.000 berørte danske SMV’er og 100 udenlandskejede virksomheder. Og Udenrigsministeriet vil tilbyde gratis akutrådgivning og assistance til danske virksomheder, der på markeder på tværs af verden oplever problemer med fx told samt varer og personers fri bevægelighed på grund af COVID-19-krisen.

Udenrigsministeriets priser for øvrig eksportrådgivning halveres desuden for alle virksomheder, mens SMV’er gennem tilskud kan få reduceret prisen med samlet 75 procent. Ligeledes fordobles midlerne til danske virksomheders erhvervsfremstød i 2021.

 

Teknologisk Institut: The New Normal

The New Normal er et individuelt onlineforløb med 50 betalte rådgivningstimer, der skal hjælpe din virksomhed med at konkretisere mulighederne for udvikling i forbindelse med corona-pandemien. The New Normal er finansieret af Industriens Fond.

Hvordan foregår The New Normal-forløbet?
I får tilknyttet en facilitator fra Teknologisk Institut eller FORCE Technology med mulighed for input fra andre vidensmiljøer. Facilitatoren indgår i en dialog med jer om jeres specifikke udfordringer ifm. krisen.

Forløbet vil være fokuseret på udvikling og/eller implementering af konkrete tiltag. Et eksempel kunne være et tiltag, der har til formål at flytte din virksomheds aktiviteter derhen, hvor kunderne er. På 4-6 uger udarbejder I sammen med facilitatoren en konkret handlingsplan med både her-og-nu-aktiviteter og post-krise-aktiviteter. I gennemsnit vil det online rådgivningsforløb typisk bestå af 4-5 individuelle online møder (af ca. én times varighed).

The New Normal egner sig til din virksomhed, hvis:

 • I er i fremstillingssektoren og har mellem 10 og 250 ansatte
 • I har oplevet en ordrenedgang i forbindelse med coronakrisen
 • I ønsker at udnytte nye muligheder og være bedre rustet til fremtidens kriser.

 

Kompensationsordninger

Kompensationsordninger og omfattende hjælpepakker er forhandlet på plads af regeringen og Folketingets partier. Bemærk at der kan ske løbende opdateringer.

Kompensationsguide

Besvar spørgsmål om din virksomheds og få overblik over, hvilke ordninger der kan hjælpe netop din virksomhed.

Forlængelse af den generelle lønkompensationsordning

Da de skærpede restriktioner i Danmark forlænges fra den 18. januar 2021 til den 7. februar 2021, forlænges den generelle lønkompensation tilsvarende.

Arbejdsgiverne kan pålægge den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation for, at denne pr. måneds hjemsendelse med lønkompensation (svarende til 28 kalenderdage) skal bidrage med én af følgende:

 • 1 feriedag optjent efter ferieloven
 • 1 afspadseringsdag med løn
 • 1 dags tjenestefri uden løn (hvis ikke der er ferie eller afspadsering svarende til 1 dag)
Faste omkostninger: 1. november 2020-28. februar 2021

Du kan søge kompensation til at dække de faste omkostninger, hvis din virksomhed opfylder én eller flere af følgende krav:

 • Virksomheder i hele landet kan søge kompensation for perioden den 9. december 2020 til den 17. januar 2021.
 • Virksomheder, der er berørt af restriktioner i perioden fra den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.
  • Kompensationsperioden er her afhængig af hvilke(n) restriktion(er) din virksomhed er berørt af. Du skal kunne dokumentere, at én eller flere restriktioner er årsag til dit omsætningstab.
Nye muligheder

Der er indgået aftale om at forlænge og udvide eksisterende kompensationsordninger samt at tilføje nye muligheder for kompensation.

Efterhånden som lovgivningen kommer på plads og  ansøgningsvilkår, vejledninger mm. er klar, vil du kunne finde dem på Virksomhedsguiden.

Vi opdaterer også løbende vores oversigt over kompensationsordninger. 

Selvstændige med tabt omsætning

Hvis du har oplevet et tab i din omsætning, kan du søge om midlertidig kompensation for den omsætning, du forventer at tabe som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge om kompensation for perioden fra den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020.

Du kan få kompensation for 90 % af dit omsætningstab. Hvis din virksomhed har været omfattet af et forbud mod at holde åbent, og ikke har haft nogen omsætning i lukkeperioden, kan du få kompensation for 100 % af dit omsætningstab.

Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden i kompensationsperioden.

Freelancere med tabt indkomst

Du kan som freelancer søge om midlertidig kompensation for en andel af den indtægt, du forventer at tabe som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan få kompensation for 90 % af dit forventede indkomsttab.

Du kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned som selvstændig med B-indkomst og maksimalt 20.000 kr. som selvstændig med både A- og B-indkomst.

Faste omkostninger: 9. juli-31. oktober

Søg kompensation til at dække de faste omkostninger, hvis din virksomhed taber omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge om kompensation for perioden fra den 9. juli til den 31. oktober 2020, hvis din virksomhed har begrænsning på åbningstiden, har forbud mod at holde åbent eller påvirkes af forsamlingsforbuddet på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer).

Faste omkostninger for op til 50.000 kr.

Søg kompensation uden revisorerklæring til dine faste og stedbundne omkostninger, fx lokaler, bygninger, vand, varme og forsikringer.

Du kan søge kompensation inden for perioden fra den 19. august 2020 til den 31. oktober 2020 for 50 % af din virksomheds faste og stedbunde omkostninger, dog maksimalt 50.000 kr. pr. måned.

Du skal ikke have revisorerklæring for at søge ordningen, men vil blive bedt om at underskrive en tro- og love-erklæring, når du ansøger.

Lønkompensation

Virksomheder i hele landet er nu omfattet af lønkompensationsordningen fra den 9. december 2020 til den 3. januar 2021.

Du kan søge om kompensation for perioden:

 • fra den 30. august 2020 til og med den 5. november 2020, hvis din virksomhed er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i kompensationsperioden på virksomhedens CVR-nummer
 • fra den 6. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvis din virksomhed eller en underliggende produktionsenhed (p-enhed) er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i kompensationsperioden i virksomheden eller p-enheden, du søger for.

Du kan søge kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer.

For ansatte, der ikke er funktionærer, kan du søge kompensation for 90 % af lønnen – dog ikke hvis du har en finansiel virksomhed, hvor kompensationen maksimalt kan udgøre 80 %. 

For både funktionærer og ikke-funktionærer gælder et loft på 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. 

Kunstnere og kulturinstitutioner

Kulturministeriet tilbyder som følge af coronavirus/covid-19 en række kompensationsordninger for arrangører, kunstnere og kulturinstitutioner.

Ordningerne er målrettet kulturaktiviteter, kunstnere og kulturinstitutioner, der er berørt af coronavirus/covid-19.

Læs mere om ordningerne på Kulturministeriets hjemmeside

Vær opmærksom på, at hvis du allerede har fået tilsvarende kompensation fra en af de ordninger, som Erhvervsstyrelsen administrerer, så kan du ikke også søge Kulturministeriets ordninger. Det gælder, hvis du har søgt en af følgende ordninger:

 • Lønkompensation

 • Tabt omsætning for selvstændige, freelancere mv.

 • Kompensation for faste omkostninger

 • Kompensation til arrangører.

Arrangører af større arrangementer

Din virksomhed kan få kompensation for tab, som skyldes, at du har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af coronavirus/covid-19.

Som arrangør kan du søge om kompensation, hvis du har været hovedansvarlig for planlægningen af ét eller flere arrangementer, der skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra den 6. marts til og med den 31. december 2020.

Leverandører - aflyste arrangementer 26. og 27. sept.

Søg kompensation, hvis din virksomhed var leverandør til private fester og sociale begivenheder med afholdelse uden for private hjem den 26. eller 27. september 2020 og har måttet kassere eller donere varer grundet aflysning.

Din virksomhed kan søge om op til 250.000 kr., svarende til kostprisen for råvarer, blomster og dekorationer med kort eller ingen holdbarhed og effekter, specialfremstillet til begivenheden, og som ikke kan anvendes i anden sammenhæng.

Frivillig tilbagebetalingsordning

Der kan være forskellige årsager til, at du ønsker at tilbagebetale den kompensation, du har fået udbetalt. Få svar på, hvordan du kan tilbagebetale kompensation.

Du kan vælge frivilligt at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, du har modtaget, hvis du fx har haft en mindre nedgang i din omsætning eller indtjening end forventet på ansøgningstidspunktet.

Hvis du vælger frivilligt at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, du har modtaget, skal det ske, inden du går i gang med din slutafregning.

Slutafregning af kompensation

Hvis du har modtaget kompensation, skal du indberette en række oplysninger om den periode, du har fået kompensation for, så Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en slutafregning.

Du har fået udbetalt kompensation på baggrund af dine oplysninger om forventningen til den periode, du har søgt kompensation for. Når perioden er overstået, skal du indberette oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i perioden, således at Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb, du er berettiget til. Det kan fx være dokumentation for din omsætning, dine faktiske udgifter, dine ansattes hjemsendelsesperiode mv. Erhvervsstyrelsen anvender oplysningerne til at opgøre, om kompensationsbeløbet skal reguleres, dvs. om du enten skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt yderligere kompensation.

Erhvervsstyrelsen sender i starten af 2021 information til din digitale postkasse om, hvilke oplysninger og dokumentation du skal indberette, og hvilken frist der gælder for dig.

Du skal ikke betale renter af for meget udbetalt kompensation i tidsrummet mellem udbetaling og et eventuelt tilbagebetalingskrav. Men hvis du ikke tilbagebetaler rettidigt, kan der løbe renter på beløbet.

Statistik for kompensationsordninger

Erhvervsstyrelsens samler løbende aktuelle data om kompensationsordninger. Her kan du bl.a. se antal godkendte ansøgninger og udbetalt kompensation i kroner. 

Se eller gense webinarer

Herunder finder du slides og videoer fra vores afholdte webinarer. Se også oversigten over afholdte webinarer og kommende arrangementer.

Analyser

Covid-19 krisen ramte på meget kort tid  Koldings virksomheder hårdt. Derfor udsendte Business Kolding to spørgeskema- henholdsvis den 23. marts og den 27. april. 

Formålet med spørgeskemaerne er, at danne et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne i Kolding, samt at få erhvervet indsigter til at iværksætte, understøtte, og formidle initiativer der kan minimere de negative konsekvenser af Covid-19 udbruddet. 

Konjunktur og Covid-19 analyse 2020
Konsekvensanalyse 12-06-2020

Covid 19-epidemien har sat dybe spor i Koldings erhvervsliv. Dele af erhvervet lukkede helt ned, mens andre smitteforbyggede og fandt nye veje for at imødekomme efterspørgslen fra kunderne.

For nogle virksomheder har krisen haft en høj pris. Nogle har måttet lukke forretningen som følge af epidemiens økonomiske konsekvenser. Genåbningen af samfundet har hjulpet mange virksomheder, men der er stadig mange som kæmper for at holde gang virksomheden. En mindre andel af virksomhederne har oplevet stigende omsætning under Covid-19.

Business Kolding har fulgt udviklingen hos Kolding kommunes virksomheder tæt, og denne undersøgelse er således den tredje – og foreløbigt sidste - Covid-19 konsekvensanalyse vi udsender for og om Kolding kommunes virksomheder.

Undersøgelsen blev udsendt den 14. uge i pandemien og lukket igen den 12. juni 2020.

Undersøgelsen er sendt ud til 2.925 virksomheder i Kolding kommune, og 232 virksomheder har deltaget. Det giver en besvarelsesprocent på 8%, der er repræsentativ i forhold til branchefordeling.

Generelt viser analysen stigende positive tendenser, både ift. omsætningsudvikling og likviditet. Erhvervsservicesegmentet kæmper dog stadig med udfordringer.

En mindre andel end tidligere vurderer, at antallet af arbejdspladser i virksomheden er faldet – men når det kommet til de langsigtede forventninger, efter Covid-19, regner virksomhederne stadig med et tab af arbejdspladser på ca. 4%.

Krisen er ikke slut endnu. Det afspejles også i undersøgelsen, hvor 37% ønsker, at statens hjælpepakker forlænges enten med de eksisterende rammer eller i udvidet form.

Netværk scorer højest, når vi spørger ind til virksomhedernes ønsker til aktiviteter. Der er behov for at finde nye sparrings- og samarbejdspartnere, udvikle eksisterende relationer samt generere nye leads, så ordrebogen kan blive fyldt op, og vi kan sikre et sundt erhvervsliv igen.

Konsekvensanalyse 27-04-2020

Covid-19 krisen har fortsat hårdt fat om Koldings erhvervsliv. Business Koldings seneste spørgeskemaundersøgelse, der er den anden i rækken, viser, at 25 procent af virksomhederne i stikprøven har mistet mellem 76-100 procent af omsætningen.

Det er en lille forbedring i forhold til sidste måling, men rokker ikke ved billedet af, at Corona-virussen ikke kun koster menneskeliv men også koster virksomheder og arbejdspladser.

Formålet med spørgeskemaet er at danne et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne i Kolding, samt at få erhvervet indsigter til at iværksætte, understøtte, og formidle initiativer, der kan minimere de negative konsekvenser af Covid-19 udbruddet.

Undersøgelsen viser os, at særligt de helt nye virksomheder mærker store konsekvenser. Iværksætterne er klart overrepræsenteret blandt de virksomheder som taber en stor del af omsætningen, og derfor vil der efter sundhedskrisen er overstået været et stort behov for at understøtte iværksætteri i Kolding. Iværksætterne er vækstlaget i erhvervslivet, og det er tørkeramt nu.

Et flertal af virksomhederne har ikke likviditetsproblemer, men et mindretal har akut behov for at få øget likviditeten. Således svarer 8 procent af virksomhederne i undersøgelsen, at de ikke har likviditet til kreditorerne ud over 1 måned.

370 virksomheder deltager i Business Koldings spørgeskemaundersøgelse, hvilket giver en høj statistisk sikkerhed for, at resultaterne kan overføres på Koldings erhvervsliv i helhed.

Konsekvensanalyse 29-03-2020

Covid-19 krisen har på meget kort tid ramt Koldings virksomheder hårdt. Derfor udsendte Business Kolding et spørgeskema til 4172 virksomheder fra mandag den 23. marts til torsdag formiddag den 26. marts.

Formålet med spørgeskemaet er, at danne et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne i Kolding, samt at få erhvervet indsigter til at iværksætte, understøtte, og formidle initiativer der kan minimere de negative konsekvenser af Covid-19 udbruddet.

Rammerne for spørgeskemaundersøgelsen er således at Patient 0, i Danmark, blev identificeret den 27. februar, hvilket betyder at der er gået ca. 1 måned med smittespredning i Kolding indtil besvarelsen gennemføres. Endvidere blev der iværksat national Lock Down i Danmark den 23. marts, hvilket betyder at virksomhederne i besvarelsesøjeblikket, befinder sig 1 uge til 1,5 uge henne i Lock Down perioden.

Stikprøven som undersøgelsen bygger på, består af 388 virksomheder, fordelt på forskellige brancher og selskabsformer. Der er dog en overvægt af erhvervsservice virksomheder. Og enkeltmandsvirksomheder er i særdeleshed repræsenteret i stikprøven.

Omsætningen er den parameter som Covid-19 omstændighederne i første omgang har påvirket kraftigt hos virksomhederne. En tredjedel af respondenterne indikerer således, at de har mistet over 76 % af deres omsætning. Arbejdspladser er endvidere en parameter som er påvirket, men som med tiden vil kunne give et endnu større negativt udslag.

Virksomhederne i stikprøven har for en stor dels vedkommende, orienteret sig i statens ordninger og de sparringsmuligheder der er til rådighed. Men at dømme ud fra resultatet af undersøgelsen, vil et større fokus på formidlingen af mulighederne kunne gavne en stor del af virksomhederne – især hvis der også indgår sparring ift. hvor og hvorledes man ansøger kompensationspuljerne.

Mange virksomheder har i sundhedskrisens raseren, igangsat initiativer der både er gavnlige for såvel medarbejdernes som virksomhedens sundhed. Nogle har etableret hjemmearbejdspladser for at skåne medarbejdere for smittefare samt virksomheden for lukning, mens andre har iværksat innovative tiltag såsom ændring i virksomhedens strategi og afsætningskanaler. Endvidere har nogle vurderet, at en midlertidig lukning gavner medarbejdere og virksomheder mest.

Generelt må vi kunne konkludere, at vi har et handlekraftigt erhvervsliv, der både søger muligheder og agerer i forhold til de vilkår de operer i.

Business Kolding vil med den nyerhvervede viden, prøve at skabe de bedste rammebetingelser for, at flest mulige virksomheder får navigeret sig ud af krisen med mindst muligt tab af indtægter og arbejdspladser.

Links