Vamdrup Fjernvarme indgår ny aftale med TVIS, som fremover skal levere 72% af fjernvarmen til Vamdrups 1.168 fjernvarmeforbrugere.

25. september 2020

- Vi har en god tradition for at sikre stabil og billig fjernvarme i Vamdrup, hvor vi indgår i lokalt samarbejde, hvor det er muligt. Det har vi gjort med Rockwool, hvor vi udnytter et lokalt spildprodukt som en ressource, og samarbejdet med TVIS vil sikre, at vi kan fortsætte den stabile fjernvarmeforsyning og samtidigt fortrænge fossile brændsler, siger Niels Thomsen, bestyrelsesformand for Vamdrup Fjernvarme.

“Det har vi gjort med Rockwool, hvor vi udnytter et lokalt spildprodukt som en ressource, og samarbejdet med TVIS vil sikre, at vi kan fortsætte den stabile fjernvarmeforsyning og samtidigt fortrænge fossile brændsler”

Niels Thomsen, bestyrelsesformand for Vamdrup Fjernvarme

Når projektet er gennemført og Vamdrup Fjernvarme modtager TVIS-varme til varmesæsonen i 2021-2022, bliver det med en væsentligt reduceret CO2 – udledning på 93%. CO2-udledningen falder med 78.000 ton over en 20-årig periode eller cirka 3.900 tons pr år.

Grøn omstilling i praksis
Vamdrup Fjernvarme har i dag et varmebehov på ca. 36.000 MWh til deres små og store forbrugere, som er både husstande, virksomheder og institutioner. TVIS skal levere godt 26.000 MWh om året, og lokal overskudsvarme fra Rockwool dækker cirka 10.000 MWh. Det betyder også, at Vamdrup Fjernvarme nærmer sig CO2-neutral fjernvarme.

- Der er positiv økonomi i projektet for forbrugerne, som fremtidssikrer vores muligheder for at udvide fjernvarmeforsyningen i Vamdrup. Det får vi nu muskler til med dette samarbejde med TVIS, siger Niels Thomsen. TVIS andel svarer til det årlige forbrug i cirka 1400 standardhuse, og der er plads til at forsyne flere.

FAKTA
  • TVIS er et varmetransmissionsselskab ejet af Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Vejle Kommune. TVIS har ansvaret for varmeforsyningsaftalerne med de store leverandører i ejerkommunerne, som består af overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet, affaldsvarme fra Energnist og biomasse-varme fra Skærbækværket. Derudover mindre mængder overskudsvarme fra spildevand og Middelfart Rådhus.
  • TVIS leverer varme til seks fjernvarmeselskaber, som forsyner 55.000 forbrugere i de fire kommuner. Vamdrup Fjernvarme bliver det syvende selskab.
  • CO2-udledningen fra fjernvarmen i Trekantområdet er faldet med 75% siden 1990, og vi har banet vejen til at inddrage flere vedvarende energikilder. Hvis ét naturgas-opvarmet hus konverteres til fjernvarme i TVIS-området, så giver det en årlig reduktion af CO2-udledning på 2.998 kg.

- Fjernvarme er grøn omstilling i praksis, og vi har heldigvis masser af kapacitet i TVIS-systemet til at forsyne endnu flere kunder. Derfor har vi undersøgt om flere varmeselskaber i vores dækningsområde kunne have interesse i at blive tilkoblet TVIS. Vamdrup Fjernvarme er således det første af tre varmeselskaber, som snart vil kunne sende grøn TVIS-varme ud til forbrugerne, siger Lars Schmidt, bestyrelsesformand i TVIS.

Anlægsarbejde giver arbejdspladser
TVIS etablerer en ny transmissionsledning på cirka 7,8 kilometer fra Lunderskov til Vamdrup Fjernvarmecentral. Første spadestik forventes i midten af oktober 2020, og ledningen kommer primært til at blive etableret langs vejnettet og over marker, så grave-arbejdet er til mindst mulig gene.

TVIS investerer ca. 48 mio. kr. i etableringen af ledning, pumpestation og vekslere, hvilket medfører lokalt anlægsarbejde og arbejdspladser.

-Udvidelsen til Vamdrup har betydet, at vi har opgraderet vores system i det sydvestlige Kolding, så kapaciteten i vores rør, pumper og veksler matcher potentialet i udvidelsen til Vamdrup. TVIS understøtter derfor vores ejerkommuners strategier om at udfase fossile brændsler fra varmeforsyningen, siger Jørgen Nielsen, Direktør i TVIS.

Samtidigt viser projektet en positiv samfundsøkonomi på 30,9 mio. kr. over en 20-årig periode på grund af udfasningen af fossile brændsler, og fordi den eksisterende kapacitet i TVIS-systemet udnyttes.
Ledningen har tilstrækkelig kapacitet til fremtidige udvidelser af fjernvarmenettet i Vamdrup, så der er plads til, at endnu flere forbrugere kan få del i fjernvarmen. På den måde udfaser Vamdrup Fjernvarme

Baggrund

  • Når Vamdrup Fjernvarme indgår et samarbejde med TVIS vil fjernvarmeforbrugerne overgå til billigere og mere miljøvenlig varme, som primært er baseret på overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet, affaldsvarme fra Energnist og biomasse-varme fra Skærbækværket.
  • Vamdrup Fjernvarmes aftale med Rockwool fortsætter, og naturgaskedlerne beholdes til spids- og reservelast.
  • For Vamdrup Fjernvarme bortfalder det sidste af de oprindelige to grundbeløb til drift af naturgasmotoren ved udgangen af 2019. Forventede prisstigninger på naturgas medfører en stigning i fjernvarmeprisen for Vamdrup Fjernvarmes forbrugere, hvilket de undgår, når TVIS etablerer en ny transmissionsledning, som leverer billigere og mere miljøvenlig varme.
  • Projektforslaget har været sendt i offentlig høring, og der er ikke kommet høringssvar imod gennemførelse af projektet.
  • Faldet i CO2-udledning på 3900 tons om året svarer til udledningen fra en køretur i en ny personbil på over 32 millioner kilometer. Eller 800 gange rundt om jorden
TVIS etablerer en ny transmissionsledning på cirka 7,8 kilometer fra Lunderskov til Vamdrup Fjernvarmecentral