De seks partier og løsgænger Hanne Dam i Kolding Byråd er blevet enige om at udvikle Koldings havneområde, og har lavet en hensigtserklæring med tre punkter:

20. december 2019

  • Det er fortsat hensigten, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en udvikling af havneområdet.
  • Havneområdet udvikles med boliger, erhverv, kultur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere havn.
  • En grøn og bæredygtig udvikling af havneområdet sker på baggrund af dialog med interessenter og i en åben dialog.

På baggrund af hensigtserklæringen er der udarbejdet en proces, så der ligger en ny politisk aftale inden sommeren 2020. Den nye politiske aftale vil komme til at indeholde en overordnet politisk vision, revideret dialog- og procesplan, organisering og samarbejdsaftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune. Den nye politiske aftale og hensigtserklæringen vil komme til at erstatte sidste års politiske visionsaftale om havneudviklingen.

Mere by - Grønnere erhvervshavn
Inden for rammen af hensigtserklæringens tre punkter bliver der de kommende måneder dialog med virksomheder og inviteret til åbne workshops, hvor alle borgere som virksomheder kan deltage.

Dialogen med interessenter tager udgangspunkt i to hovedtemaer, ’Mere by’ og ’Grønnere erhvervshavn’. Under hvert hovedtema er der en lang række undertemaer, som kan være relevante. Det handler om at få gode input til en række emner, fx rekreative områder, boliger, grøn transport, infrastruktur, miljøforhold mm.

Læs mere
På temasiden Udvikling af Koldings havneområder kan du læse mere om planerne. Her kan du også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev.