Velliv Foreningen giver dig nu mulighed for at søge om op til 250.000 kr. til mental sundhed i din virksomhed.

11. marts 2022

Aktiviteterne, du kan søge om tilskud til, skal tage afsæt i velafprøvede og praksisnære værktøjer og metoder, som understøtter virksomhedens mål om at skabe trivsel og fremme mental sundhed.

 De nye initiativer er et led i styrkelsen af den almennyttige indsats fra Velliv Foreningen.

 Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på jeres arbejdsplads og i jeres lokalområde. Vi støtter også forskning og indsatser i brancher.

 Søg for eksempel penge til:

  • Trivsels- og stresspolitik.
  • Trivselsundersøgelse.
  • Indsats til forebyggelse af stress.
  • Psykologisk sikkerhed.
  • Positiv feedback- og feedforward kultur.

Du kan læse mere her: