Mangel på hænder, ukrainske flygtninge og den gode efteruddannelse – Koldings Arbejdsmarkedsråd tog fat på de svære emner på årets første møde.

7. april 2022

I Kolding mødes virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fagbevægelsen med politikerne fra Byrådet til drøftelser og ideudvikling af vores alle sammens arbejdsliv og arbejdsmarked. Det sker fire gang om året i Koldings Arbejdsmarkedsråd, og de holdt konstituerende møde torsdag d. 24. marts.

Rådet kom her omkring, hvordan vi skaffer flere hænder til et erhvervsliv og en offentlig velfærdssektor, der mangler dem. Men også hvordan vi sikrer dygtige medarbejdere i årene fremover ved at opkvalificere i tide og på den rigtige måde. På dagsordenen var også en drøftelse af, hvordan vi tager godt imod de nye ukrainske flygtninge og sikrer dem en god start på vores arbejdsmarked og med at lære sproget hurtigt.

Rådet var enige om at sende et klart budskab til alle, som er i kontakt med dem, nemlig: Sørg nu for at ukrainerne bliver registreret ved ankomst til Danmark. På den måde sikres de bedste forhold for dem, uanset hvor længe de skal opholde sig her i landet. For på den måde kommer de nemlig med i de regler og tilbud, der er vedtaget til dem af Folketinget, og som kommunerne skal tilbyde dem.

Fra Workindenmark deltog Berith Findstrup Madsen med et oplæg om do's and don't i forhold til international rekruttering, og hvordan vi som kommune kan anvende det proaktivt i arbejdet med at skaffe dygtige medarbejdere til både os selv og alle virksomhederne.

Rådet opfordrer alle virksomheder med mangel på arbejdskraft til at orientere sig i mulighederne på www.workindenmark.dk eller ved at tage kontakt til deres medarbejdere, som står klar til at hjælpe og vejlede.