Det værste for en virksomhedsleder er usikkerhed. Usikkerhed risikerer at give handlingslammelse, og gør det vanskeligt at træffe kvalificerede beslutninger om fremtiden.

24. august 2020

For økonomien fører usikkerhed til færre investeringer, og dermed også til mindre vækst.

Usikkerheden er lige nu større end vi længe har set. Corona-virussen truer med at lukke virksomheder ned uden varsel, uanset hvor meget man forsøger at gøre for at undgå smittespredning.

Usikkerheden lige nu har også haft konsekvenser for Foreningen Business Kolding, der måtte aflyse et planlagt sommerarrangement i juni. Vi havde håbet, at vi til efteråret kunne samle medlemmerne i foreningen og deres medarbejdere til et stort arrangement. Men på grund af smitterisikoen har vi besluttet at gå andre veje.

Vi vil derfor i løbet af efteråret gennemføre en række mindre medlemsarrangementer, med fokus på netværk og virksomheder. Vi kan se, at der er en stor interesse for at mødes, og så længe det vurderes forsvarligt i forhold til virus vil vi gennemføre arrangementerne.

Vi vil sørge for, at der kan holdes fysisk distance, og at der er rigeligt med håndsprit til arrangementerne. Vi håber I kan deltage.

Næste arrangement bliver afholdt hos Birkemose Golfklub d. 17. september. Følg med i nyhedsbrevet, på vores hjemmeside og de sociale medier. Der vil være begrænset antal pladser.

Næste Netværks-arrangement