Kolding vil fortsat gerne være vært for It- og ingeniøruddannelser. Ikke mindst set i lyset af Uddannelses- og Forskningsministeriet kortlægning af behovet for uddannelserne i Trekantområdet. Af rapporten fremgår det bla, at virksomhederne gerne ser, at It- og ingeniøruddannelserne placeres i forbindelse med eksisterende udbud, altså sammen andre videregående uddannelser. Dette for at sikre tilstrækkelig høj kvalitet, både fagligt niveau og studiemiljø.

28. april 2023

”Kortlægningen peger på, at der er brug for uddannelserne i Trekantområdet, og i Kolding kan vi rykke på opgaven med det samme. Vi er klar til at skyde op til 150 millioner kroner i et samarbejde evt. inkl. en bygning på campus, hvor nye it- og ingeniørstuderende kan flytte ind og hurtigt gå i gang med at uddanne sig. Desuden er der et markant budskab fra erhvervslivet om, at det skal være i Kolding, hvor der er et miljø med andre studerende”, forklarer borgmester Knud Erik Langhoff.

Kortlægningen viser bla., at der er få af de her uddannelser at vælge i mellem. En del studenter flytter væk for at uddanne sig inden for It- og ingeniørfaget og virksomhederne peger på stor mangel på medarbejdere med videregående kompetencer. Desuden er det vigtigt for erhvervslivet, at It- og ingeniøruddannelser i Trekantområdet får en vis størrelse og placeres i sammenhæng med øvrige videregående uddannelser.

“Vi har allerede en velfungerende universitetscampus med uddannelser inden for samfundsvidenskab, humaniora og design. Det vil understøtte tværfaglighed og kvalitet, som både Folketingets partier og erhvervslivet ønsker.”

Birgitte Munk Grunnet, Viceborgmester, Kolding Kommune

”Vi har allerede en velfungerende universitetscampus med uddannelser inden for samfundsvidenskab, humaniora og design. Det vil understøtte tværfaglighed og kvalitet, som både Folketingets partier og erhvervslivet ønsker. Det er ikke alene vigtigt for selve uddannelserne, men også for de studerende, at der er et studieliv, der gør det attraktivt at læse i Kolding, uddyber viceborgmester Birgitte Munk Grunnet.

Det beskrives i kortlægningen, at unge i den sydlige og vestlige del af Trekantområdet, har relativt få muligheder at vælge imellem. Så en placering af it- og ingeniøruddannelser i Kolding skader de andre uddannelsesbyer mindst.

”Jeg er glad for, at rapporten viser, at der er behov for it- og ingeniøruddannelser i Trekantområdet. Det er mit håb, at disse bliver placeret i det eksisterende universitetsmiljø på Campus Kolding, så også kommunerne syd og vest for Kolding får nem adgang til it- og ingeniørkompetencer. Vi har brug for dem!”, siger borgmester Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune.

Erhvervslivet klar

Erhvervslivet bakker markant op om uddannelserne i Kolding og står klar med flere end 30 ph.d. – forløb inden for it- og ingeniørområdet som medfinansiering. Det giver uddannelserne et stort løft og svarer til en værdi af ca. 60 millioner kroner. Green Hydrogen Systems er en af de virksomheder, som har sagt ja til at bidrage til vidensopbygningen.

”De seneste tre år er vi gået fra at være en virksomhed med 30 medarbejdere til nu at være mere end 300 i dag. Og vi får brug for endnu flere medarbejdere i de kommende år. Derfor er adgangen til de rette kompetencer helt afgørende for vores udvikling. Vi har behov for kompetente medarbejdere i alle dele af vores organisation, men især inden for de IT og ingeniøruddannede er der kamp om at tiltrække både danske og de internationale ressourcer, og derfor bidrager vi naturligvis også til Kolding Kommunes initiativer på det område”, siger CEO hos Green Hydrogen Systems, Sebastian Koks Andreassen.

Ole Rudbeck Petersen, formand for Business Kolding og President, Business Unit Hygienic Fluid Handling, Alfa Laval er helt på linje:

“Vi har brug for flere IT- og ingeniørkompetencer i vores del af Danmark, hvis vi skal sikre en grøn vækst og udvikling.”

Ole Rudbeck Petersen, Formand for Business Kolding

”Vi har brug for flere IT- og ingeniørkompetencer i vores del af Danmark, hvis vi skal sikre en grøn vækst og udvikling. Koldings attraktive og allerede eksisterende campusmiljø er den rette placering af nye it- og ingeniøruddannelser, der kan sikre en positiv udvikling for hele regionen.”

Hvad siger kortlægningen

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har med afsæt i den politiske aftale om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ udarbejdet en kortlægning om udbud af og efterspørgsel efter STEM/IT-uddannede i Trekantområdet.

Kortlægningen viser:

  • It- og ingeniøruddannelser udgør en relativ lille del af de nuværende tilbud i Syd- og Sønderjylland
  • Unge i den sydlige og vestlige del af Trekantområdet har relativt få muligheder at vælge imellem
  • Studenter i Trekantområdet flytter i højere grad væk for at få en It- og ingeniøruddannelse
  • Kannibaliseringen af andre uddannelser i nærheden vil være klart mindst, hvis nye uddannelser placeres i Kolding

Virksomhederne har også bidraget til kortlægningen:

  • De peger enslydende på, at der er stor mangel på medarbejdere med videregående kompetencer
  • Det betyder, at de går glip af ordrer, kan misse den grønne omstilling og frygter at skulle flytte fra Trekantområdet/Danmark.
  • Der skal tages hensyn til at etablere uddannelsesmiljøer af en vis størrelse og diversitet, gerne i forbindelse med eksisterende udbud. Og det er et plus, hvis det er tæt på offentlig transport.

Kontakt Kolding Kommune
Knud Erik Langhoff (C), borgmester, tlf. 29 32 31 02
Birgitte Munk Grunnet (A), viceborgmester, tlf. 40 15 01 61