Kolding Kommune har et mål om en hverdag uden affald. For at nå det mål er erhvervslivet essentielt, og derfor vil Kolding Kommune gerne have jeres input til en ny affaldsplan, der vil træde i kraft i sommeren 2022.

19. august 2021

Vi håber derfor, at I vil svare på vores spørgeskema inden den 13. september 2021, hvor I har mulighed for at skrive jeres behov, udfordringer og idéer. Det tager 2-5 minutter at udfylde og findes på: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=32C3ESCXL635

Kolding Kommunes nye affaldsplan har fokus på både affaldshåndtering, genbrug, reparation og affaldsforebyggelse. Men hvordan kan vi understøtte hinanden i at blive mere cirkulære? Måske ser I et potentiale i at arbejde tættere sammen om fx:

  1. Bedre sortering af affald på jeres arbejdsplads.
  2. Mindske spild, øge vedligehold og reparation samt udnytte jeres potentielle overskudsmaterialer eller restprodukter bedre.
  3. Købe bedre ind og gøre genbrugsprodukter mere attraktive.

Ovenstående er blot til inspiration – alle behov, udfordringer og idéer er velkomne og kan skrives i kommentarfeltet nederst på siden. Alle input vil indgå i arbejdet med en ny affaldsplan, som vil indeholde indsatsområder og initiativer, der skal arbejdes med de kommende år frem i tiden. Hvis jeres input vurderes at være godt, men ikke er noget vi som kommune kan eller må arbejde med, vil vi forsøge at videreformidle forslagene til andre relevante aktører (staten, EU, brancheorganisationer, mv.).

Hvad er cirkulær økonomi?
Cirkulær økonomi er en essentiel del af den bæredygtige omstilling, som er i rivende udvikling på verdensplan. Det er derfor et begreb, man som virksomhed bør blive bekendt med.

Den cirkulære økonomi går kort fortalt ud på, at vi skal udnytte vores (materielle) ressourcer bedst muligt. Det skal vi for at spare på vores begrænsede mængder af råstoffer på planeten, der kræver store mængder energi at udvinde med betydelige negativ påvirkning af natur, miljø og klima til følge. Cirkulær økonomi skal ses som et paradigmeskift, der skal sørge for, at vores økonomiske vækst og sociale velfærd kan bibeholdes og udvikles, men afkobles fra vores stadig stigende forbrug af råstoffer.