Hos Kolding-virksomheden Alfix har man i mere end 20 år været på en omfattende bæredygtighedsrejse. Den endelige destination er endnu ikke nået, men seneste stop på rejsen var besøg fra Bureau Veritas Danmark samt overrækkelse af et certifikat, som synligt bevis på at Alfix nu er verdensmålcertificeret.

8. december 2022

Siden år 2000 har Alfix, der en af Nordens førende producenter af spartelmasse, fliseklæber og facadepuds, arbejdet aktivt med bæredygtige initiativer. Implementeringen af miljøhandlingsplanerne har løbende fundet sted på tværs af organisationen, som fordeler sig på hhv. laboratorium, produktion, lager, salg samt administration.

“Som dansk materialeproducent ønsker vi at tage et aktivt medansvar for byggeriets grønne omstilling og at leve op til kundernes stigende efterspørgsel på mere miljøvenlige løsninger”

Anders Bertelsen Toft , Alfix

Direktør Anders Bertelsen Toft fortæller om virksomhedens bæredygtighedsrejse:

- Som dansk materialeproducent ønsker vi at tage et aktivt medansvar for byggeriets grønne omstilling og at leve op til kundernes stigende efterspørgsel på mere miljøvenlige løsninger. Vi er meget opmærksomme på at tænke i et totalperspektiv i vores forretning, så vi inddrager alt fra emballage og indkøb af råvarer til ansvarlig affaldssortering og drift af fabrikken, siger han og uddyber:

-  Vores indsatser er på flere områder allerede dokumenteret bl.a. med en lang række EPD’er, EMICODE (byggematerialer med lav emission) samt senest Svanemærket på vores nye fliseklæber Alfix ProFix Plus.

Bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter
Dansk ejerskab og produktion, solide produkter og professionel byggeteknisk vejledning er vigtige ingredienser, hvis man vil have succes som byggematerialeproducent og -leverandør på det danske marked anno 2022, men det kan ikke stå alene.

Alfix har gjort mange tiltag siden påbegyndelsen af bæredygtighedsrejsen i år 2000. Ifølge Anders Bertelsen Toft er det imidlertid kun de første skridt på en vigtig rejse, der skal fortsætte:

- Vi har hele tiden fokus på at minimere vores miljømæssige aftryk. Et vigtigt eksempel er udvidelsen af vores fabrik, som vi i starten af 2023 slår dørene op til. Det bliver et DGNB-certificeret udleveringslager, så det er 100% i tråd med vores strategiske arbejde med udvalgte verdensmål for bæredygtig udvikling.

“Vi har hele tiden fokus på at minimere vores miljømæssige aftryk. Et vigtigt eksempel er udvidelsen af vores fabrik, som vi i starten af 2023 slår dørene op til.”

Anders Bertelsen Toft , Alfix

Strategisk arbejder Alfix især med verdensmål nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst samt nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion. I tillæg hertil indgår nogle sekundært valgte og supporterende verdensmål.

- FNs 17 Verdensmål er en aktiv del af vores strategi i dag. Tidligere arbejdede vi med tematikkerne indenfor flere af verdensmålene på et overordnet plan, men ved at dykke dybt er vi blevet klogere og har skruet op for ambitionsniveauet. Med visionen om at vinde og inspirere i nordisk byggeri med bæredygtige systemer, har vi nu glæde af et professionelt rammeværktøj, der kan tage os videre i retning af Alfix-visionen, fortæller Anders Bertelsen Toft, der bakkes op af Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability, Bureau Veritas Danmark

- Alfix’ arbejde med FN’s 17 verdensmål er blevet gennemgået, evalueret og bedømt af eksterne auditorer fra Bureau Veritas Danmark, og det er i den grad fortjent, at virksomheden har modtaget verdensmålcertifikatet for deres fortløbende og ekstraordinære indsats.

Certificering gør budskabet mere troværdigt
Alfix og Bureau Veritas Danmark har samarbejdet indenfor verdensmålene siden sommeren 2021.  Forløbet startede med en workshop for ledelsen og efterfølgende verdensmålsscreening med deltagelse af såvel ledelse som medarbejdere. I september i år blev bæredygtighedsarbejdet fulgt op af en omfattende audit. Denne audit har nu kastet en certificering i FN’s Verdensmål af sig.

- De 17 hovedmål samt 169 delmål er vurderet i en systematisk proces. Vi har fra vores indledende dialog med ledelsen oplevet en visionær og moderne tankegang, hvor ledelse og medarbejdere ønsker et højere formål end alene det at tjene penge, afslutter Tomas Riegels-Jørgensen. Anders Bertelsen Toft supplerer:

- At være verdensmålcertificeret af Bureau Veritas er et skulderklap for alle Alfix medarbejderne og vores fælles mangeårige ESG-arbejde. Det er også et rygstød for, hvor vi skal hen, så vi hæver barren inden for den bæredygtige omstilling. Forhåbentlig kan vi også inspirere andre aktører på tværs af branchens værdikæde til flere bæredygtige aktiviteter i et hurtigere tempo.

Alfix’ arbejde med miljø og arbejdsmiljø har bl.a. også ført til tildelingen af Byggeriets Miljøpris i 2012 og igen i 2022.