Delegation fra Kolding har været i Tel Aviv for at hente mulig inspiration med hjem til fortsat udvikling af det store fokus på iværksætteri og entreprenørskab i Kolding. Læs rejserapport fra Business Koldings adm. direktør Tommy Langhoff.

16. december 2016

Du tager de mest entreprenante, eventyrlystne og bedst uddannede mennesker fra en masse forskellige lande og med en masse kulturelt tilfælles (er alle jøder). Herefter flytter du dem til et fælles isoleret sted og giver dem muligheden for at bygge et nyt samfund op – i øvrigt med fjender hele vejen rundt. Ud af denne cocktail kom i 1948 staten Israel, der – uanset hvad man i øvrigt har af politisk holdning – ganske enkelt er født entreprenant. Hele ”projektet” er entreprenant og Israel er fyldt med entreprenante mennesker, som oven i købet har et ret afslappet forhold til begrebet ”risiko”. Dertil besidder de pga. deres forskellige oprindelser et internationalt mindset og fantastiske netværk.

Sammen med Thomas Boe, By- og Udviklingsdirektør i Kolding Kommune, var jeg i Tel Aviv for at hente mulig inspiration med hjem til fortsat udvikling af det store fokus på iværksætteri og entreprenørskab i Kolding.

På turen mødte vi:
• Israelske iværksættere
• Israelsk accelerator*
• Den ansvarlige for staten Israels inkubator*- og investeringsprogram
• Shenkar University of Design & Engineering
• Lederen af StarTau – en meget stor non-profit studenterorganisation med fokus på entreprenørskab og start-ups.
• Almindelige israelere i snakke om Israel og dets mennesker

Hvorfor Tel Aviv?
Af den simple grund, at Israel og særligt Tel Aviv har skabt et helt unikt økosystem med det største antal start-ups pr. indbygger noget sted i verden og langt hovedparten af start-ups baseret på ny innovativ teknologi.
Det er et økosystem bestående af private investorer, statslig kapital, universiteter, internationale selskabers udviklingsafdelinger og så selvfølgelig masser af nye start-ups.

Hvad har de gjort? I kort form fandt vi disse væsentligste årsager:
Mindset! Som skrevet i indledningen har israelerne et helt naturligt entreprenant og internationalt mindset og et afslappet forhold til risici formet af deres historie og situation. Det er et paradoks, at vi i Danmark reelt pga. vores høje sociale standarder løber en meget ringe personlig risiko ved at starte egen virksomhed – og ikke starter op – mens israelerne løber en større risiko – men starter op. Når man er omgivet af fjender, ikke har væsentlige naturlige ressourcer, og ens markeder ligger langt væk, er der egentlig ikke andet at gøre end at skabe noget selv.

Patriotisme og netværk! Når man er omgivet af fjender, ”rykker man sammen i bussen”. Israelerne bliver ikke kun iværksættere for egen skyld, men i lige så høj grad for samfundet og landets skyld. Omgivelserne forventer det altså nærmest, hvor vi i Danmark til tider nærmest advarer mod iværksætteri og opdrages til en karriere som ansat lønslave. En meget væsentlig aktør i denne entreprenante opdragelse er den lange israelske værnepligt for alle mænd og kvinder på 2-3 år. Inde i det israelske forsvar foregår intensiv teknologisk research, og efter endt værnepligt opfordres og hjælpes de unge mænd og kvinder til at skabe nye virksomheder på basis af den innovation, de har deltaget i undervejs i militærtiden.

I iværksætternes meget tidlige fase, den såkaldte pre-seed*, er israelerne som i Danmark i høj grad henvist til finansiering via ”familie og venner”. Men hvor det i Danmark kan være en vanskelig sag, så er det at hjælpe familie eller venner til at starte ny virksomhed helt naturligt og nærmest en borgerpligt.

Kapital! Den private kapital er til stede i stor stil. Det gælder både hos ”familie og venner”, business angels, VCs* og store internationale selskaber, men i Israels tilfælde også direkte fra staten. Hvert år giver staten direkte og rentefri lån til israelske virksomheder for 400 mio. USD – eller ca. 2.6 mia. DKK. Får du succes, betaler du dem gradvist tilbage uden renter. Lykkes du ikke, er det bare ærgerligt, for der stilles ingen sikkerhed for lånet. Du prøver bare igen. At selskaberne på den måde hjælpes finansielt af staten, gør dem samtidig ekstra interessante for private investorer, og derved flyder også de private investeringer i større grad og ofte sammen med den statslige finansiering.

Uddannelse og forskning handler om iværksætteri! Stort set al uddannelse og al forskning i Israel er målrettet det at skabe nye virksomheder. Det er selve formålet, hvor vi i Danmark måske højst ser det som et muligt positivt biprodukt. Uddannelsesinstitutionerne har skabelsen af nye virksomheder som det væsentligste succeskriterium, og de optræder selv som både fysiske iværksættermiljøer, acceleratorer* og sågar som VCs* med egne investeringer.

Kobling mellem design og teknologi! Fokus i Israel er innovativ ny teknologi. For at skabe det innovative element i teknologien og de nye start-ups arbejdes målrettet med koblingen mellem design og teknologi. Som eksempel kan gives Shenkar University i Tel Aviv, som er et mix af designskole og ingeniøruddannelser.

Hvad kan vi bruge i Kolding?
Af ovenstående og af det, vi har set og hørt i Tel Aviv, har vi både fået bekræftet elementer, vi arbejder med allerede, og fået inspiration til elementer, vi med fordel kan se på at etablere:

Mindset! Selvom vi ikke har samme patriotiske og historiske udgangspunkt for at arbejde med mindset ift. entreprenørskab, så fortæller succesen i Tel Aviv os alligevel, hvor afgørende det er, at vi i Danmark og i Kolding Kommune holder et stærkt fokus her. Vi skal i endnu højere grad integrere foretagsomhed, kreativitet og entreprenørskab i alt, hvad vi gør i daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser og foreningsarbejde. Derved skabes både de personlige forudsætninger hos den enkelte for at klare sig godt i tilværelsen – iværksætter eller ej – og for at flere vælger at turde gå iværksættervejen.

Pre-seed kapital! Familie og venner kan i Danmark også være vejen til den tidlige kapital, før en start-up har et proof-of-concept, som en investor vil investere i, men den vej er væsentlig vanskeligere i Danmark end i Israel. Derfor er vi i Kolding i færd med at se på et kapital-setup, som skal stille risikovillig kapital til rådighed for tidligere iværksættere, og vi har fået vigtig inspiration til dette med hjem fra Tel Aviv.

Kobling mellem uddannelse – virksomheder – startups! Et stærkt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, etablerede virksomheder, iværksættermiljøet og investorer er allerede i dag en del af iværksætterstrategien i Kolding, og det nye innovationsmiljø Pakhuset er et godt eksempel herpå. Men der er stadig meget, vi kan gøre i Kolding på denne front, og vi har i Tel Aviv fået understreget, hvor vigtigt og effektivt det er.
Studerende skal løse virksomheders virkelige problemer, og entreprenante studerende skal kunne tage praktikophold i egne start-up-virksomheder.

Designmiljøet er en afgørende styrke! Det stærke designmiljø i Kolding giver os en afgørende konkurrencefordel i arbejdet med et stærkt økosystem for start-ups.
Designerne er i sig selv entreprenante, og design-metoder implementeret i etablerede virksomheder giver knopning af nye idéer og virksomheder. Det skal vi holde fast i og fortsat udbygge.
Vi mangler i Kolding de tekniske uddannelser på universitetsniveau, hvilket vi selvsagt arbejder på at ændre, idet netop koblingen mellem teknologi og design synes at være ekstra kraftfuld.

Ud over ovenstående har vi fået inspiration og idéer på en række områder af mere ”teknisk karakter” såsom juridisk konstruktion af acceleratorer o.l.
Desuden har jeg en lovende start-up-case med hjem, hvor hovedmarkedet er i Europa, og hvor Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum godt kunne være et relevant sted for etablering af produktion. Det vil jeg drøfte med danske og lokale investorer.

Har du spørgsmål, eller har du måske andre gode input – så er du altid velkommen til at tage kontakt til mig. Se kontaktdetaljer.


Ordforklaring:

Accelerator: En organisatorisk enhed eller et netværk, som i et struktureret forløb med træning og rådgivning ”accelererer” en start-up fra et niveau til det næste. Er oftest koblet til investeringer i virksomheden ved indfrielse af de opstillede mål.

VC: Venture Capitalist. Investor, ofte en kapitalfond e.l., der investerer i start-ups med risikovillig kapital.

Pre-seed: Der tales om investeringer i en start-ups forskellige faser. Ved pre-seed forstås investeringer på et tidspunkt, hvor virksomheden endnu ikke er på markedet med sit produkt eller ydelse.

Incubator: Et miljø og samarbejde for start-ups, acceleratorer, VCs m.fl.

Tel Aviv er en moderne men samtidig historisk by, hvor livet leves udendørs med høj puls.
SOSA er et af de utallige incubators i Tel Aviv, her placeret i en gammel industribygning. Her mødes start-ups, investorer og virksomheder.