Med en akademisk uddannelse fra SDU fik Ditte-Maria Sørensen kompetencerne til at styre større projekter – lige fra overvågning af hvidvask til kundetilfredshed. I dag bruger hun uddannelsen som underviser.

28. oktober 2022
Af Anette Jorsal (Foto: IBA)

Da Ditte-Maria Sørensen havde afsluttet sin akademiske uddannelse på SDU i Kolding, havde hun ikke lige forestillet sig, at hun skulle løse opgaver inden for overvågning af kunder ift. hvidvask. Eller at hun sammen med it-folk skulle være med til at optimere salgssystemer i et pengeinstitut. Eller at hun en skønne dag skulle stå som underviser hos IBA.

“Det akademiske har en tendens til at lyde lidt uhåndgribeligt, men man får gennem den akademiske uddannelse en evne og et mindset til at tage fat på stort set alle typer udfordringer.”

Ditte-Maria Sørensen, IBA

Men sådan blev det, og det skyldes især de mange redskaber hun fik med fra SDU, hvor hun tog en HA i International Business og en cand.merc. Strategic Entrepreneurship.

- Det akademiske har en tendens til at lyde lidt uhåndgribeligt, men man får gennem den akademiske uddannelse en evne og et mindset til at tage fat på stort set alle typer udfordringer.

- Min uddannelse gav kompetencer inden for projektledelse. Jeg lærte at analysere store mængder data og at reflektere over helheder, således at man kan fange mange temaer og håndtere komplekse udfordringer.

- Og så bliver man virkelig en teamplayer på uddannelsen. Alt handler om samarbejde. Man får styrket sine personlige kompetencer og bliver skarp på, hvem man er, og hvilken værdi man kan byde ind med i et team.

Kastet ud i projekter
Ditte-Maria Sørensen blev i 2019 ansat som projektkonsulent i Den Jyske Sparekasse (nu Vestjysk Bank) i Grindsted.

- Jeg blev kastet ud i alle typer projekter, som var helt nye for mig. Jeg var bindeleddet mellem en Business Intelligence-konsulent og sparekassens egen it-afdeling, da der skulle udvikles et nyt salgsoptimeringssystem til rådgiverne.

- Jeg skulle også styre processerne og fremdriften i udviklingen af et overvågningssystem af vores kunder i forhold til hvidvask, fortæller Ditte-Maria Sørensen.

Hun arbejdede i det hele taget med en masse projekter bl.a. også et projekt om kundetilfredshed, der gjorde rådgiverne klogere på deres arbejde med kunderne. Opgaverne spændte vidt over it, forretning og relationer.

- Det kunne godt være lidt angstprovokerende at blive kastet ud i et it-projekt, som jeg ikke vidste noget om, men jeg har lært af de mange processer og af samarbejdet med gode kolleger i forskellige faggrupper. Og jeg lærte at sætte mig op på den store paraply og se det hele ovenfra, og det gav gå-på-mod, siger Ditte-Maria Sørensen.

Hos IBA underviser Ditte-Maria Sørensen kommende finansøkonomer og finansbachelorer, og hun havde kun været ansat et år, inden hun af de studerende blev indstillet som Årets IBA Underviser.

At holde en tale hos Toastmasters
I 2020 forlod hun pengeinstituttets hovedsæde i Grindsted for at blive underviser på IBA i Kolding. Hun havde fået så mange prik af personer, der syntes, hun skulle arbejde med formidling – og undervise. Helt tilbage under uddannelsen på SDU spottede en medstuderende hendes talent for formidling og opfordrede Ditte-Maria Sørensen til at melde sig ind i Toastmasters International. Det er et verdensomspændende netværk, hvor medlemmerne øver sig i at holde en tale, og det gav hende gode værktøjer til at stå over for en større forsamling.

Ditte-Maria Sørensen underviser i dag kommende finansøkonomer og finansbachelorer, og hun havde aldrig forestillet sig, at hun en dag skulle undervise, da hun valgte HA frem for psykologi-studiet. Hun vidste dengang blot, at hun gerne ville arbejde i krydsfeltet mellem forretning, formidling og mennesker.

-Og det er, hvad jeg gør i dag på IBA. Jeg gør unge mennesker klar til at gå ud og lave forretning, siger Ditte-Maria Sørensen, der i sine ferier er lidt af en globetrotter og netop er vendt tilbage til IBA efter en efterårsferie i ét af hendes foretrukne lande, Indien.